Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczęśliwy" na angielski

Wyszukaj szczęśliwy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Dopóki nie zobaczyłeś zdjęcia, byłeś szczęśliwy.
Up until you saw this picture, you've been happy.
Richard twierdzi, że jesteś tam szczęśliwy.
Richard said he thought you were happy out there.
Zawsze byłeś szczęśliwy i zazdroszczę ci tego.
You always were a lucky stiff, and I envy you.
Masz swój szczęśliwy garnitur, Craig.
Well, you got your lucky suit on, craig.
Będę szczęśliwy, by kontynuować ten ród.
I will be glad to continue you... as my wife.
Wierzę, ze znalazłeś szczęśliwy środek.
I do believe you found the happy medium.
Byłby dziś bardzo dumny i szczęśliwy.
He would have been so very proud and happy.
Jeśli przeżyjesz, to będę szczęśliwy.
If you will survive, Then I can be happy.
A żebym był szczęśliwy, potrzebuję...
And for me to be happy, I need...
Jeżeli będziesz szczęśliwy, pójdziesz do więzienia.
If you're lucky, you'll go to prison.
Byłem strasznie szczęśliwy, że przyszedł.
I was just so happy that he came.
Teraz jestem szczęśliwy, gdy potrafię Skończyć jeden.
Now I'm lucky if I can get one off the ground.
Pani Longray, jestem bardzo szczęśliwy.
Mrs. Longray, I'm very happy.
Vanessa, jestem teraz naprawdę szczęśliwy.
I mean, Vanessa, I'm really happy right now.
Będziesz szczęśliwy jak skończysz z naganą.
You'll be lucky to end up with a reprimand.
Też jestem szczęśliwy... że spotkałem ciebie.
I'm also happy... that I met you.
Zacząłem się zastanawiać, czy jestem szczęśliwy.
I've started to wonder if I'm happy.
Byłem całkowicie szczęśliwy, ukrywając to przed tobą.
I was perfectly happy To just hide it from you.
Ale był szczęśliwy, że przyjechałaś.
But he was happy that you've arrived.
Jestem... szczęśliwy że cię widzę.
It is... I am happy to see you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6901. Pasujących: 6901. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo