Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczególnie" na angielski

Zobacz także: szczególnie chronionych
Wyszukaj szczególnie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jesteśmy jednak szczególnie zainteresowani waszą bronią.
We are, however, particularly interested in your weapons technology.
Tego właśnie chciałbym szczególnie pogratulować komisarzowi.
For this, I would particularly like to congratulate the Commissioner.
Witam szczególnie Donnę. Reprezentanta rodziny.
And welcome, especially, to Donna, who represents your family.
Siła społeczności pochodzi od przywódców... a szczególnie duchowych.
A community's strength stems from its leaders... especially its spiritual ones.
Wszystkim wokół, ale mnie szczególnie.
People in general, but right now me in particular.
Wiedźmy mają silnych stróżów... a szczególnie Czarodziejki.
Witches have powerful guardians... especially a Charmed One's.
Policjanci lubią mówić, szczególnie jeśli im zapłacić.
Cops love to talk, especially if you pay them enough.
Zastępują walutę, szczególnie u strażników.
They double for cash here, especially with the guards.
Kamera Phantom jest zabawna szczególnie w Jackass gdzie mieliśmy uderzeń.
The Phantom camera was so fun, especially for Jackass where we had a lot of impact.
Chciałbym was wszystkich przeprosić, szczególnie Ashę.
I want to apology to all of you, especially Asha.
Jestem cała zesztywniała, szczególnie plecy.
I'm stiff, especially in my back.
Ładnie wygląda, szczególnie przy kichaniu.
It's a nice look, especially when you sneeze.
Dzieci lubiły ją, szczególnie mała Flora.
The children quite liked her, especially little Flora.
Zawsze interesowały mnie głębokie doświadczenia, szczególnie religijne.
I've always been interested in interior experiences... especially the religious experience.
Tęsknimy za tobą, szczególnie dzieci.
We all miss you, especially the kids.
To dużo jak na kogokolwiek, szczególnie dzieciaka.
It's a lot to ask of anyone, particularly a kid.
Ten Xindi nie był szczególnie pomocny.
He wasn't a particularly helpful Xindi, Doctor.
To niebezpieczny sport, szczególnie na tych wodach.
Water-skiing is a very dangerous sport, particularly in these waters.
Jest Pan szczególnie genialny używając swojej logiki.
You are particularly brilliant in your use of logic.
Zapewniam cię że to jest szczególnie istotna sytuacja.
I assure you it's particularly relevant to this situation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19580. Pasujących: 19580. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo