Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczerze" na angielski

Wyszukaj szczerze w: Definicja Synonimy

Sugestie

3899
568
111
101
71
66
57
Powinieneś zostawić to zawodowcom, mówię szczerze.
You should leave that to the professionals, honestly.
Ale szczerze, nie byłeś sobą przy niej.
But honestly, you haven't been acting like yourself around her.
Skoro zna pan fakty, porozmawiajmy szczerze.
We may as well discuss this frankly, now that you know the facts.
Powiem coś Panu szczerze, Sędzio.
I'll tell you something frankly, Judge.
Pragnę pokornie, najmocniej i szczerze przeprosić za widelec.
I want to apologise humbly, deeply and sincerely about the fork.
Zabierz ją natychmiast do szpitala i szczerze przeproś szeryfa Nelsona.
Take her back to the hospital right now, and sincerely apologize to Sheriff Nelson.
I szczerze, Callie też powinna.
And, frankly, Callie should, too.
Ale ponieważ jesteśmy wśród przyjaciół, musimy mówić sobie szczerze.
However, because we are among friends, we must speak sincerely.
Chciałbym bardzo szczerze za to podziękować.
I would like to thank you very sincerely for this.
I szczerze, nigdy nie rozumiałam zachwytu...
And frankly, I never understood the appeal of...
Ale szczerze, posiadanie dziewczyny zabija...
But... but, honestly, having a girl kills...
Popełniłem błąd, którego szczerze żałuję.
Listen. I made a mistake, which I regret,... sincerely.
Chociaż, szczerze, czasami czuję jakbym jedyna czytała.
Although, honestly, sometimes I feel like I'm the only one reading it.
I szczerze, wypisują moją żonę z serialu.
And, frankly, they're writing my wife off her show.
Pragnę więc szczerze pogratulować Słowenii osiągnięć w tym zakresie.
So I wish to congratulate Slovenia sincerely for progress in this area.
Nie odpowiedziała szczerze na żadne pytanie.
She didn't answer a single question honestly.
I mówię to szczerze, z głębi serca.
And I really mean that sincerely, folks, from the bottom of my heart.
I całkiem szczerze, chciałbym ją jeszcze dzisiaj zobaczyć.
And quite frankly, I'd like to see it sometime myself tonight.
Na prawdę takie jest, mówię szczerze...
In truth, this is, I say frankly...
Po naszej ostatniej rozmowie byłem szczerze zaskoczony.
After our conversation the other night, I was frankly surprised.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5232. Pasujących: 5232. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo