Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szelki" na angielski

Wyszukaj szelki w: Definicja Synonimy
Okłamywałem ludzi, którzy nosili szelki.
I've lied to men who wear suspenders.
Twoje drzwi są przytrzymywane przez szelki.
Your door is held shut with suspenders.
Zielone szelki, setki akcesoriów... i zgrywa mądralę.
Has green braces, thousands of accessories... and plays the wiseacre.
Do czasu studiów miałam pierwsze szelki i mogłam chodzić... troszeczkę.
By college I had my first braces and I could walk... a little.
I że pod swoim wyścigowym ubiorem nosi jeszcze czerwone stringi i szelki.
And that under his race suit, he also wears a red G-string and suspenders.
Czy mogę panu zaoferować jakieś szelki?
May I interest you in some suspenders?
To dostajesz za wsadzenie mnie w szelki.
That's what you get for putting me in suspenders.
Dlatego właśnie noszę szelki i podpalam małe pożary tu i ówdzie.
That's why I wear suspenders and start little fires here and there.
Kiedys dziwna dziewczyne, tluszcz w liceum, ze zlej skóry i szelki.
I used a strange girl, fat in high school, with poor skin and braces.
Zabrane Velransom guziki, szelki i sznurówki kładziemy tutaj.
Buttons, suspenders and shoelaces taken from the Velrans go in here.
Masz szczęście, że nie ubrałem cię w dziwaczne okulary i szelki.
You're lucky I'm not making you wear the freaky glasses and suspenders.
I przede wszystkim... noś szelki.
And most important of all... Wear braces!
Jeśli nie mają szelki, moje zęby będą uderzając cię teraz.
If I didn't have braces, my teeth would be hitting you right now.
Nosisz swoje zadowolone z siebie szelki.
You're wearing your smug suspenders.
Jesteś staromodny - wysokie buty, pas i szelki.
They're out of date - high-button shoes, belt and suspenders.
Tak go załatwiłem, że jego szelki rozwaliły mu całą górną wargę.
I hit him so hard his braces ripped his whole upper lip.
Można znaleźć buty takiego człowieka albo jego kapelusz... nawet jego szelki.
Missing man's shoes might show up, or his hat... maybe even his suspenders.
Co? - To brał miarę na szelki.
That was to measure me for... suspenders.
Jak chcesz mieć szelki na nosie?
How would you like your braces up your nose?
Na skarpetki i szelki, gdzie ona jest?
My socks and suspenders, where is she?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78. Pasujących: 78. Czas odpowiedzi: 43 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo