Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szerokość geograficzna" na angielski

Wyszukaj szerokość geograficzna w: Definicja Synonimy

Sugestie

Informacja o działalności; szacunkowa szerokość geograficzna, na której kapitan zamierza dokonać przeładunku
Activity detail; estimated latitude where the master intends to do the transhipment
Średnia szerokość geograficzna (w jednostce odpowiedniej dla obliczenia cosinusa)
Mean latitude (in unit suitable for the cosine calculation)
Położenie wyjściowe: szerokość geograficzna długość geograficzna (Wschód/Zachód)
Initial position: Latitude Longitude (east/west)
Początek celu spalacyjnego znajduje się w punkcie o następujących współrzędnych: szerokość geograficzna 55,7344º, długość geograficzna 13,2482º (WGS84).
The origin of the spallation target is at latitude 55,7344º longitude 13,2482º (WGS84).
geograficzne odniesienie miejsca (szerokość geograficzna, długość geograficzna),
geographical reference of the site (latitude, longitude),
Skagerrak, której południową granicę wyznacza na wschód od Skaw szerokość geograficzna 57º44'00',8N;
the Skagerrak, the southern limit of which is determined east of the Skaw by the latitude 57º44'00 ,8N;
Początek siatki pokrywa się z punktem przecięcia równika z południkiem zerowym (szerokość geograficzna GRS80 φ=0; długość geograficzna GRS80 λ=0).
The origin of the grid shall coincide with the intersection point of the Equator with the Greenwich Meridian (GRS80 latitude φ=0; GRS80 longitude λ=0).
najbardziej aktualną pozycję geograficzną statku (długość, szerokość geograficzna) z marginesem błędu pozycji poniżej 100 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %;
the most recent geographical position of the vessel (longitude, latitude), with a position error of less than 100 metres, and with a confidence interval of 99 %;
Szerokość geograficzna 3-7 stopni, 8 minut...
Latitude 3-7 degrees, 8 minutes, 10 seconds...
Szerokość geograficzna, 20 stopni, dziewięć minut na północ.
Latitude, 20 degrees, nine minutes north.
Szerokość geograficzna, północ, między 42 a 29.
Latitude North which in 42 and East 29.
Szerokość geograficzna, północ, między 42 a 29.
Latitude north between 42 and 29.
Szerokość geograficzna, północ, między 42 a 29.
Latitude North, which in 42 and 29.
Szerokość geograficzna wyrażona w stopniach i minutach (N/S DDMM)
Latitude expressed in degrees and minutes (N/S DDMM)
WIERZCHOŁKI | Y (SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA) | X (DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA) |
VERTICES | Y (LATITUDE) | X (LONGITUDE) |
Jaka jest nasza szerokość geograficzna?
What's your latitude?
szerokość geograficzna - długość geograficzna - strefa statystyczna
latitude - longitude - statistical zone
WIERZCHOŁKI | DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA | SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA |
POINTS | LONGITUDE | LATITUDE |
Szerokość geograficzna 42º 00' N
Latitude 42º 00' N
WIERZCHOŁKI | DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA | SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA |
Vertices | Longitude | Latitude |
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo