Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szew" na angielski

Wyszukaj szew w: Definicja Synonimy
stitch
seam
suture
stitching
lacing
Mówiłaś, że robiłaś już taki szew.
I thought you said you'd done this stitch.
Każda próbka i szew są inne.
Each sample and stitch is different.
Gdy przyjrzycie się zdjęciom, widać szew dookoła paIców.
When you look at the publicity photos you can see a seam around the fingers.
Może wejdę tam i przetnę szew żeby dziecko mogło się wydostać.
Maybe... I can climb down the internal shaft, and cut a seam so the child can get itself free.
Trikiem jest szew pierwsze 15 milimetrów z pierwszej otoczki.
The trick is to only suture the first fifteen millimeters of the primary sheath.
Typowy szew, nieparzysty... "X" na końcu.
Common suture, uneven..."X" at the end.
Ok, Jeszcze jeden szew i będziemy kończyć.
Okay, another stitch and then we'll be finished.
Włóż rękę w dół wzdłuż ten szew i złożyć go...
Put your hand down along this seam and fold it over...
Może miałbyś to już skończone, gdybyś nie kazał nam rozpruwać każdy cholerny szew.
Perhaps you'd have it finished by now if you hadrt made us undo every single bloody stitch.
Dobra, muszę przejść, do ściegu szew neuronowy.
All right, I need a go, no-go for stitch neurosync.
Pokaż mi jeszcze raz ten szew.
Just show me that stitch again.
Wiedziałam, że mogę zrobić drugi szew.
I knew I could do that second stitch.
Zamierzam założyć szew w stronę godziny 3-ciej.
Alex: I'm going to stitch towards my 3:00.
Wątroba jest tak krucha, że szew ją przeciął.
The liver's so fragile, my stitch cut right through.
Poleciał do przodu na lusterko... łamiąc sobie szew czołowo-jarzmowy.
Falls forward into the mirror... fracturing his frontonasal suture.
Ray powinna popatrzeć na ten krzywy szew i wtedy poznałaby, że jesteś tanią oszustą.
Ray should take one look at that crooked stitch and then she'd know you're a cheap trick.
I mógłbyś tylko znaleźć ten mały szew we wrzechświecie... i popłynąć.
And you could just find this little seam in the universe... and float through.
Bo dr Avery jest uczulony na szew chromiczny.
Because Dr. Avery was allergic to the chromic suture.
Czy to prawda, że przekłuwają ostatni szew przez nos?
Is it true they put the last stitch through your nose?
Podniebienie jest spękane, ale widać prosty szew wzdłuż kości podniebienia wskazujący na to, że jej ojczystym językiem był japoński.
The palate is fractured but appears parabolic with a straight suture across the palatine bone indicating that she was a native Japanese speaker.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 172. Pasujących: 172. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo