Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkła kontaktowe" na angielski

Wyszukaj szkła kontaktowe w: Definicja Synonimy
contact lenses
contacts
corrective lenses
contact lens case
Idę do domu po moje szkła kontaktowe.
I'll go home to get my contact lenses.
Kupiłam nowe, a teraz mam założone szkła kontaktowe.
I got a new pair. I'm wearing contact lenses now.
Nie, to tylko mrówki porwały jej szkła kontaktowe.
No. Ants carried away her contacts.
Oh, to pewnie przez moje szkła kontaktowe.
It's probably just my contacts.
To tak, jakby komputer zakładał szkła kontaktowe.
It's like the computer putting on corrective lenses.
Przez chwilę zdawało mi się, że nosisz szkła kontaktowe.
I thought for a minute you were wearing contact lenses.
Ok, po pierwsze, spraw sobie szkła kontaktowe.
Okay, first, get some contact lenses.
Widzę, że niektórzy już założyli szkła kontaktowe.
I see a couple of you have started wearing your contact lenses.
Zgubiłam moje szkła kontaktowe w buzi jakiegoś dziecka.
I lost my contact lenses in a child's mouth.
Pielęgniarki spędziły 5 minut starając się wyciągnąć szkła kontaktowe dziewczynie.
The nurses spent five minutes trying to get this girl's contact lenses out.
Powiedzieli, że zostawiłeś w pokoju swoje szkła kontaktowe.
They said you left your contact lenses in the room.
Przestali robić szkła kontaktowe 30 lat temu.
They stopped making contact lenses 30 years ago.
Czy moje szkła kontaktowe będą gotowe do piątku?
Will my contacts be ready by Friday?
Tamtego wieczoru chciałem powiedzieć, że oczy większości dziewczyn przestają błyszczeć, kiedy wyjmą z nich szkła kontaktowe.
I wanted to say the other night that most girls' eyes don't sparkle when they take their contacts out.
Nosiłeś już kiedyś szkła kontaktowe, prawda?
You've worn contacts before, right?
Nie, nie, lepiej szkła kontaktowe.
No, better make that contacts.
1 - wymagane okulary lub szkła kontaktowe;
1 - Spectacles or contact lenses required;
Pewnie nosisz też szkła kontaktowe i zajadasz się quiche?
I bet you wear contact lenses, too, and eat quiche.
Wiedziałeś, że teraz robią szkła kontaktowe, które mogą chronić twoje oczy od słońca przez cały czas.
Did you know they make contact lenses now... that can protect your eyes from the sun all the time?
w odniesieniu do widzenia na odległość, okulary lub szkła kontaktowe muszą być używane przez cały czas wykonywania przywilejów wynikających z odpowiednich licencji;
for distant vision, spectacles or contact lenses shall be worn whilst exercising the privileges of the applicable licence(s);
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 93. Pasujących: 93. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo