Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkło powiększające" na angielski

Wyszukaj szkło powiększające w: Definicja Synonimy
Przykro mi szkło powiększające zostawiłam w domu...
Sorry, left my magnifying glass at home.
Po badaniu należy obejrzeć nacięcia przez szkło powiększające i sprawdzić, czy sięgają do podpowierzchni.
After the test the cuts are examined with a magnifying glass to check that they reach the subsurface.
Gdzie jest szkło powiększające, które ci przyniosłam?
Where's the magnifying glass I got for you?
Najlepszy ogląd otrzymuje się, stosując podświetlane szkło powiększające lub mikroskop stereoskopowy 3X z podświetleniem.
Viewing is best accomplished using an illuminated magnifying glass or 3X illuminated dissection scope.
tak czy inaczej, jeżeli świeci słońce, wystarczy tylko szkło powiększające i możesz rozpalić ogień, to proste.
Anyways, if it's sunny out, all you need is a magnifying glass and you can make a fire, easy.
Pożycz mi szkło powiększające.
Let me borrow your magnifying glass.
Zupełnie jak szkło powiększające.
Cool. It's like a magnifying glass.
To jak mówienie, że wiem, że ta niebieska ikona na pulpicie nie jest rzeczywistością komputera, ale jeśli wyciągnę zaufane szkło powiększające i popatrzę z bliska to zobaczę małe piksele i to jest rzeczywistość komputera.
It's like saying, I know that that blue icon on the desktop is not the reality of the computer, but if I pull out my trusty magnifying glass and look really closely, I see little pixels, and that's the reality of the computer.
Szkło powiększające o powiększeniu x 2 przeznaczone do oceny naciętego wycinka (zob. rys. 24).
A magnifying glass with an enlargement of 2 x to examine the crosscut specimen (see figure 24).
Szczypce, kombinerki, szkło powiększające...
Comes with tweezers, pliers, a tiny magnifying glass.
Spogląda na siebie niczym przez szkło powiększające.
He's looking at himself as if through a magnifying glass.
Patrzy na siebie jakby przez szkło powiększające.
He's looking at himself as if through a magnifying glass.
Idź po szkło powiększające i spotkajmy się w pokoju gościnnym.
Go get your magnifying glass and meet me in the living room.
Mamy szkło powiększające, więc ludzie będą nas widzieć.
We got a magnifying glass so people can see us.
Naprawdę musimy wyjąć szkło powiększające i dokładnie przyjrzeć się projektom, które możemy wdrożyć w tym okresie.
We really need to get the magnifying glass out and take a close look at what projects we can implement in this period.
Sid, podaj mi szkło powiększające.
Sid, hand me a magnifier.
Mam wziąć szkło powiększające i popatrzeć na te malutkie hotele?
Take out a magnifying glass and look at one of those tiny hotels?
To tylko szkło powiększające.
It's just a magnifying glass.
Mam gdzieś szkło powiększające.
I've got a magnifying glass somewhere.
Ma pan szkło powiększające?
Do you have a magnifying glass?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 40. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo