Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkoła podstawowa" na angielski

Wyszukaj szkoła podstawowa w: Definicja Synonimy
elementary school
primary school
grade school
eighth grade
To jest publiczna szkoła podstawowa, Tom, a nie jakieś trzeciorzędowe Montessori.
It's a public elementary school, Tom, not some third-rate Montessori.
To jest tak zabawne,' spowodować mnie pomyśleć, że szkoła podstawowa jest gorąca.
That's so funny, 'cause I think elementary school is hot.
Bethnal Green, szkoła podstawowa. Podpalenie i bunt.
Bethnal Green, primary school: arson, and mutiny.
Ta szkoła podstawowa zawsze ma mocną drużynę piłki nożnej.
That primary school has a strong soccer team.
To nie szkoła podstawowa, Davis!
This is not grade school, Davis!
Szkoła podstawowa! Gdzie nie mogą bawić się w berka bo zwiększa to wiktymizację!
Grade school where he won't be allowed to play tag because it encourages victimization.
Dobrze, nie, ale to jest jak najwięcej z tych ludzi... mają, jak, znany nas odtąd szkoła podstawowa.
Well, no, but it's like most of these people... have, like, known us since elementary school.
Szkoła podstawowa imienia Williama Dawesa. Alternatywne trasy.
William Dawes Elementary School, alternate route.
Szkoła podstawowa, a pod nią przeciekający zbiornik z benzenem.
Elementary school, and there's a leaking benzene tank underneath it.
Szkoła Podstawowa Woodward Avenue przy Woodward Avenue.
Woodward Avenue Elementary School, located on Woodward Avenue.
Szkoła podstawowa pojawiła się dopiero w 1842.
We had primary school actually started in 1842.
Tak więc, szkołę dla chłopców zamknięto pod koniec XVIII w. Szkoła podstawowa hrabstwa Westmoreland została otwarta na początku ubiegłego wieku.
So the Manville School for Boys closed its doors in the late 1800s... and the Westmoreland Elementary School opened... at the beginning of the last century.
To moja szkoła podstawowa.
That's my primary school
To nie była szkoła podstawowa.
It wasn't primary school.
To nie szkoła podstawowa?
This isn't grade school?
Student honoru Fancher Szkoła podstawowa...
An honor student at the Fancher Elementary School.
Szkoła podstawowa Morgan Randall!
Morgan Randall Elementary School!
Szkoła podstawowa zawiesiła pierwszoklasistę, ... gdyż wymierzył w nauczyciela kawałkiem kurczaka.
An elementary school suspended a first-grader for pointing a chicken strip at a teacher in the cafeteria.
SZKOŁA PODSTAWOWA CLARK GRIFFITH - To deskorolka, którą dała mi babcia.
Clark Griffith Elementary School, Washington D.C. KEVIN: And this is the skateboard that my Grandma Ruth gave to me.
Pierwszym autorem jest Szkoła Podstawowa Blackawton, ponieważ w odnośnikach byłoby "wszyscy z Blackawton", a nie każdy z osobna.
The first author is Blackawton Primary School, because if it were ever referenced, it would be "Blackawton et al," and not one individual.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 58. Pasujących: 58. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo