Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkot" na angielski

Wyszukaj szkot w: Definicja Synonimy
Scotsman
Scot
Scottish
Jak myślisz dlaczego szkot który to wymyślił postanowił że będzie 18 dołów?
How the hell do you think the scotsman who invented it came up with 18 holes?
Na peron drugi wjeżdża pociąg pośpieszny "Latający Szkot" z Aberdeen.
(PA) The train arriving at platform two... is the Flying Scotsman from Aberdeen.
Widzisz? Każdy Szkot z koniem ucieka.
See, every Scot with a horse is fleeing.
Powiedz swemu królowi, że dopóki żyję, William Wallace ani żaden Szkot nie będzie poddany.
You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live.
To był Szkot, nie Irlandczyk.
He was Scottish, not Irish.
"Ten Szkot zabił starego człowieka, poparzył nauczycielkę i ukradł mi but".
"The Scottish one, he killed the old man burnt the teacher and stole my shoe."
Nasz Latający Szkot wygrał Mistrzostwo Świata po raz drugi...
The Flying Scotsman has won the World Championship for the second...
Przydałby mi się wysoki, silny Szkot.
I could do with a tall, strong scotsman.
Każdy Szkot wart swego kiltu żeni się z nożem.
Every Scotsman worth his kilt gets married with a knife.
To musi prawda, bo powiedział to Szkot.
This must be true because a Scotsman said it.
Pozwólcie mi więc wyjaśnić, że najmądrzejszym człowiekiem w historii był Szkot.
So let me just explain to you that the smartest man ever was a Scotsman.
Francuzi, Niemcy, Jankesi i oczywiście Hiszpanie, i jeden Szkot o imieniu Jimmy.
French, German, Yanks, Spanish of course, and a Scot by the name of Jimmy.
Każdy Szkot, który coś znaczył był tu, włączając, oczywiście,
Any Scot who was anyone was there, including, of course,
Każdy Szkot z koniem ucieka.
Every Scot with a horse is fleeing.
Gdzie Teller i Szkot?
Where is Teller and the Scot?
To Szkot, prawda?
He was Scottish, wasn't he?
Latający Szkot jest pierwszy.
The Flying Scotsman first.
A czy Latający Szkot ma?
Has the Flying Scotsman?
Latający Szkot znowu jeździ.
The Flying Scotsman rides again.
Pół Irlandczyk, pół Szkot.
Half Irish, half Scottish.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61. Pasujących: 61. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo