Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szop" na angielski

Wyszukaj szop w: Definicja Synonimy
raccoon
racoon
coon
sheds
the raccoons
Dzielny szop, pocieszał pacjentów w lokalnym centrum seniora.
A plucky raccoon has been cheering up patients at a local senior center.
Ten szop nie zatrzymałby się dla nas.
That raccoon would not have stopped for us.
Nie myślisz chyba, że stawiłam je na zewnątrz i zjadł je jakiś szop, prawda?
You don't think I left them out here and some racoon ate them, do you?
Heroiczny i twardy Szop. Przyszedł by znów mnie powstrzymać.
The heroic and mighty coon come to put a stop to me again.
A zły Szop w końcu trafił tam, gdzie powinien.
And finally the evil coon is right where he belongs.
I ten wściekły szop musiał wpaść do pokoju przez okno.
And this mangy raccoon had busted through your screen.
Poprzedni najemca to bardzo wybitny szop pracz.
The previous tenant was a very prominent raccoon.
Klinger, śmierdzisz jak szop, który zdechł pod naszym domem.
Klinger, you smell like the raccoon that died under our house.
Znalazłem go schowanego w śpiworze, bo jakiś szop na niego zapolował.
Found him curled up inside his sleeping bag Because a raccoon was hunting him.
Wiedziałaby, gdyby ją ugryzł szop przybłęda
She'd know if she was bit by a stray raccoon
Myślisz że szop wyjdzie z tego?
Do you think that raccoon is going to be okay?
Nie widzicie, co ten szop wyprawia?
Don't you see what the raccoon's doing?
Czemu ten szop ode mnie odchodzi?
And why is that raccoon walking away from me?
Nie mogę się doczekać aż zacznę grzebać w moich śmieciach... niczym jakiś wygłodniały szop.
I can't wait to start pawing through my garbage... like some starving raccoon.
Ale potem wprowadził się twój brat, co zaakceptowałam swym zwykłym dobrym humorem, bo on sprząta po sobie jak znerwicowany szop.
And then your brother moved in, which I accepted with my usual good humor because he cleans up after himself like a neurotic raccoon.
Niebawem przyjeżdżają indyjscy inwestorzy, a pewien szalony, socjopatyczny szop próbuje zniszczyć moje życie, ale nikt mi nie wierzy, że on istnieje.
See, I got these Indian investors coming to town, and there's a maniacal sociopathic raccoon that's been ruining my life, but no one seems to believe that it exists.
Otworzyłam torbę, a tam był żywy szop pracz.
I opened it, there was a live raccoon in there.
To ich strata, ponieważ to naprawdę słodki szop.
That's their loss, man, 'cause that's a sweet raccoon.
To opos, szczur, szop.
It's a possum, rat, raccoon,
"Ścinam zęby jak czarny szop." "Na narzędzia do walki..."
"I cut my teeth as a black raccoon - ...for implements of battle."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 182. Pasujących: 182. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo