Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szpieg" na angielski

Wyszukaj szpieg w: Definicja Synonimy
spy
mole
spook
spies
Sądzimy, że to radziecki szpieg.
We believe that he's a Russian spy.
Były rosyjski szpieg prawdopodobnie nie przyjechał zwiedzać.
A former Russian spy probably didn't come for sightseeing.
W szpitalu jest niemiecki szpieg i mam go namierzyć.
Well, there's a German spy in the hospital, and it's my job to find him.
Możliwe, że to klingoński szpieg.
It's also possible that he's a Klingon spy.
Nie zapominajcie, że to austriacki szpieg.
Well, let's not forget she is an Austrian spy.
Dobry szpieg jest przeszkolony w sztuce milczenia.
A good spy is trained in the art of silence.
Najgroźniejszy znany szpieg od Berlina aż po Bangkok.
Known from Berlin to Bangkok as the world's most dangerous spy.
To był szpieg Michaela w Athozjańskiej wiosce.
He was Michael's spy in the Athosian village.
Nastoletni szpieg Hansa lubi rude i zawala biologię.
Hans' teenage spy likes redheads and is failing biology.
Za kulisami mówi się, że Clarkson to francuski szpieg.
They say in the cafés that Clarkson's a French spy.
Próbujesz mnie zwerbować, mój własny szpieg.
You are trying to turn me, my own spy.
Jeden szpieg jest wysyłany za drugim.
One spy is sent after another.
Majster, krawiec, żołnierz, szpieg.
Tinker, tailor, soldier, spy.
Generał Thatcher i jego główny szpieg, kapitan Anderson.
General Thatcher, and his chief spy, Captain Anderson.
Jest jak jakiś szpieg pracujący dla CIA.
He's like actually some spy working for the CIA.
Przecież musieli wiedzieć, że w Szwecji zadekował się radziecki szpieg.
They must have known that a Russian spy defected to Sweden.
To mały szpieg z dużym ego.
He's just a small spy with a big ego.
Więc ten Spartański szpieg próbował zliczyć me wojska?
So this is the Spartan spy caught trying to count my troops?
Ten grecki szpieg, dziś rano.
That Greek spy, this morning.
To nie tylko kolejny szpieg Binadraków.
This is just another Binadraks spy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 622. Pasujących: 622. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo