Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szybki" na angielski

Zobacz także: szybki numerek
Wyszukaj szybki w: Definicja Synonimy
fast
quick
speedy
high-speed
timely
prompt
expeditious
rapid swift speed
flash
quickly rapidly
swiftly
quiz

Sugestie

Dla ciebie jest wystarczająco szybki, staruszku.
She's fast enough for you, old man.
Jest szybki i w prowadzeniu samochodów i używaniu mózgu.
He is fast, in driving cars and using his brain as well.
Jest szybki, przewidujący i zorganizowany.
Now this guy is quick, calculating, organized.
Próbowała uciec... ale byłem za szybki.
She tried to get away... but I was too quick.
Jak widać jestem szybki niczym błyskawica.
As you can see, I'm fast like lightning.
Właśnie zamówiłem z Thai Garden i jestem całkiem szybki.
I just ordered from Thai Garden and I'm pretty fast.
Jedyne ryzyko to zbyt szybki rozwój.
The only danger is we expand too fast.
Chciałem sprawdzić, jaki jesteś szybki.
I wanted to see how fast you were.
Panie jesteś bardzo szybki i skuteczny.
Lord, You are very fast and furious.
Teraz, musimy znaleźć jakiś szybki wózek.
Now, we need to find a fast set of wheels.
Chloroform jest staroświecki, ale szybki.
Chloroform's old-school, but it's quick.
Szczególnym przykładem jest szybki wzrost międzynarodowej turystyki na tym obszarze.
A particular example is the fast growth in international tourism in the area.
Bądź szybki, państwo jest najważniejsze.
Be quick, the nation is most important.
Chodź, mam bardzo szybki wóz.
Look, come on, I've got a super fast car.
W konwersacji jestem szybki jak królik.
In conversation, I'm quick as a bunny.
Masz pozbyć tego pijaka dość szybki.
You got rid of that drunk pretty quick.
Spoliczkowała Taruna oczami by złapać szybki pociąg z Churchagate.
She slapped Tarun with her eyes... to catch the fast local from Churchagate.
Idziemy góra do łóżka bardzo szybki teraz.
We're going upstairs to bed very fast now.
Będę bardzo szybki, nawet nie zauważysz.
I'll be really quick... you won't even notice.
Jeśli będziesz dostatecznie szybki możesz złapać za mój pistolet.
If you're quick enough, you might grab my pistol.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2744. Pasujących: 2744. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo