Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szybko" na angielski

Wyszukaj szybko w: Definicja Synonimy

Sugestie

Oczywiście zwiałem tak szybko jak mogłem.
Obviously, I got out of there as fast as I could.
Musiałem szybko zwijać się z miasta.
I had to get out of the city fast.
Wierzyłam, że mogę szybko zarobić mnóstwo pieniędzy.
I believed I could make a lot of money quickly.
Ale radzę ci szybko zakończyć interesy z tym człowiekiem.
But I recommend you finish your business with the man quickly.
Komisja możliwie szybko rozpocznie teraz negocjacje.
The Commission will now be opening negotiations as soon as possible.
Nie powinnam była tak szybko wracać.
I shouldn't have come back here so soon.
I tak szybko jak oczarowanie przyszło, Zniknęło.
And just as soon as the enchantment had arrived, it was gone.
Możemy naprawdę szybko zacząć załatwiać siebie nawzajem.
So, we can close each other's eyes right now, real fast.
Mój mały ukochany, wyzdrowiejesz bardzo szybko.
My little sweetheart, you'll recover very soon.
Ostatnie 4 lata minęły zbyt szybko.
You know these last four years have gone by too fast.
Moze kierowca wzial zakret za szybko.
Maybe the driver took the turn too fast.
Więc szybko muszę znaleźć dobrego gracza.
So I had to find a good player, and fast.
Bardzo szybko zużywasz swoje 9 żyć.
You are using up your nine lives very quickly.
Jedziemy szybko i równomiernie na równej drodze.
We're riding at a fast, even pace on a flat road.
To zdumiewające, jak szybko światło może zgasnąć.
It's amazing how quickly a light can go out.
Biegnie tak szybko jak jego tata.
He's running so fast, just like his daddy.
Zobacz jak szybko rozmawiam z tobą bezpośrednio.
Look how quickly I'm talking personally with you.
Prawdopodobnie nie mógł wystarczająco szybko wydobyć prawdziwej broni.
Probably couldn't get to his real gun fast enough.
Zostawiwszy jajo, wycieńczona samica musi szybko odejść.
Having passed the egg... the exhausted female must depart quickly.
Teraz natura zadziała szybko by pochłonąć te ruiny.
Now, nature will act quickly to swallow up these ruins.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36401. Pasujących: 36401. Czas odpowiedzi: 128 ms.

go szybko 212

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo