Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tablica rejestracyjna" na angielski

Wyszukaj tablica rejestracyjna w: Definicja Synonimy
license plate
registration plate
number plate
Że to bardzo wyjštkowa tablica rejestracyjna.
I think that's a very unique license plate.
To niemiecka tablica rejestracyjna.
It's a German license plate.
Nieczytelna tablica rejestracyjna (kiedy sprzęg nie jest wykorzystywany).
Registration plate not readable (when not in use).
To niemiecka tablica rejestracyjna.
This license plate is German.
Ludziska, do kogo należy pickup, tablica rejestracyjna: Shiner Sixty-Niner.
Folks, there's a pickup truck, license plate, Shiner Sixty-Niner.
Tablica rejestracyjna auta jego syna
The son's license plate
Tablica rejestracyjna, Illinois 20...
Illinois license plate 20...
Tablica rejestracyjna była zarejestrowana na Archibald'a Fosse.
(SIRENS WAILING) The car's license plate was registered to Archibald Fosse.
To tablica rejestracyjna z samochodu Dillingera.
It's the license plate on Dillinger's getaway car.
W przypadku motorowerów jest to każda tablica rejestracyjna lub identyfikacyjna.
In the case of mopeds, this is any registration and/or identification plate.
Jedna taksówka, tablica rejestracyjna, prawo jazdy...
One taxi, one plate, one licence,... and 2 drivers.
A tu, tablica rejestracyjna samochodu.
Ta tablica rejestracyjna wyskakuje na komputerze jak wysypka.
That license plate is like a rash all over the computer.
Oni nie wiedzą, że to hasło to moja tablica rejestracyjna.
They won't know it's my licence plate number.
5.14.7. oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, w przypadku gdy tablica rejestracyjna jest wymagana (pkt 6.11).
Rear registration plate illuminating device, where such a plate is required (paragraph 6.11).
Czy zauważył Pan czy tablica rejestracyjna była z Georgii?
Did you notice if it had Georgia plates?
Jeśli tablica rejestracyjna skierowana jest w dół, wynik pomiarów dotyczących nachylenia wyrażony jest wartością ujemną.
If the registration plate is facing downwards, the measurement result concerning the inclination is expressed in minus.
Jest na samochodzie jakaś tablica rejestracyjna?
Is there any license plates on it?
Czy tablica rejestracyjna coś ci mówi?
What did the license plate say?
Stwiedziła, że moja tablica rejestracyjna jest nieodgadniona!
She called my vanity license plate inscrutable!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo