Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tak bardzo że" na angielski

Wyszukaj tak bardzo że w: Definicja Synonimy
so much that
So much so that
Bolała tak bardzo że jak tylko doszłam do domu...
It hurt so much that as soon as I got home...
Ale ty marzyłeś tak bardzo że zapomniałeś o rzeczywistości.
But you dreamed so much that you forgot about reality.
Tak bardzo że jak tylko ktoś na Ciebie zerknie czuję zazdrość.
So much so that even if someone holds his gaze at you, I feel enraged.
Ale może kochasz ją tak bardzo że nie widzisz tego co ona stara się zrobić.
But Maybe You Love Her So Much That You Can't See What She's Doing.
Kochasz mnie tak bardzo że chcesz zostawić za sobą miłość... nawet po swoim odejściu?
You love me so much that you want to leave behind love for me... even after you go?
Tak bardzo że nie wiedzą co się dzieje po zmroku.
So much that they have no idea what goes on after dark.
Temu oto młodzieńcowi książka podobała się tak bardzo że wyprodukował porywającą adaptację pod tytułem "Drożdżowi Chłopcy".
This young man standing beside me loved Brutus and Balzaak so much that he turned it into a gripping screen adaptation called Yeastie Boys.
Kocham cie tak bardzo że przeprowadzę się do tej lodowej krainy jeśli chcesz.
I love you so much I would move to this elitist icebox if you want me to.
Przestraszyła Jenny Mears tak bardzo że jej klątwa się uaktywniła.
It scared Jenny Mears so bad that her curse kicked in.
Ktoś chce mojej ziemi tak bardzo że gotów jest mnie zabić.
Becky, somebody wants my land bad enough to kill me for it.
I to tak bardzo że zaistniał fakt drugi... dziecko.
So much so they created fact two... a baby.
Jeżdżę na skuterze, uwielbiam Harrego Pottera tak bardzo że sama bym chciała być czarodziejem i nienawidzę sportu od dziecka.
I ride a scooter, I love Harry Potter so much I sometimes wish I was a wizard and I've hated sports since I was a kid.
Potrzebuje tego tak bardzo że nie wiem co zrobiłbym bez tego.
I need it so bad, that I don't know if I can go on without it.
Jindraike chciałby tą posadę tak bardzo że zjadłby nawet jego skarpetki.
You see, Jindraike wants his job so bad... he'd eat his socks.
Ale ten przypadek słychać było tak bardzo że jesteśmy znudzeni.
But such a case has been heard so much that we are bored.
Ten kogo szukasz jest tutaj tak bardzo że wypada z pola sensorycznego.
The one you seek is so very much here that he falls outside the sensory field.
Sarah, mama kochała tatę tak bardzo że wróciła z Australii by z nim być.
What? Sarah, mom loves dad so much... that she came back from Australia to be with him.
uciskani tak bardzo że nie mogli się przeciwstawić
oppressed so hard they could not stand
Kochamy twoje filmy tak bardzo że chcemy abyś stał się jednym z nas Na zawsze.
We love your films so much... we wanted you to become one of us forever.
Kocham was obu tak bardzo że aż kręcą mi się macki.
I love you two so much... it curls my tentacles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 40. Pasujących: 40. Czas odpowiedzi: 171 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo