Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tak często jak" na angielski

Wyszukaj tak często jak w: Definicja Synonimy
as often as
as much as
as frequently as
as many times as
as regularly as
Nie rozmawiamy tak często jak kiedyś.
We do not talk as often as now.
Nie piszę tak często jak pan.
Only I don't write as often as you do.
Będę tu tak często jak zechcesz.
I'll be here as much as you want.
Nie tak często jak bym chcała.
Not as much as I'd like. [Chuckles]
To nie Annie skacze z jednego dziwnego związku w drugi, zmieniając swój wizerunek tak często jak majtki.
Annie's not the one that wanders from one confused relationship to another, changing her self image as frequently as she changes her panties.
Wszystkie pomieszczenia używane przez podmiot gospodarczy do prowadzenia jego działalności mogą być kontrolowane tak często jak wymagają tego istniejące zagrożenia.
All the premises used by the operator for the conduct of his activities may be inspected as frequently as the attendant risks warrant.
Ja natomiast wynalazłem bezcennego inwalidę imieniem Bunbury Dzięki któremu mogę jeździć na wieś tak często jak zechcę.
I have invented... an invaluable permanent invalid called Bunbury... in order that I may be able to go down... to the country as often as I choose.
Więc pomagam tak często jak mogę.
So I help as often as I can.
Nie mówimy tak często jak teraz.
We do not talk as often as now.
Ale nie zdarza się tak często jak pokazują to w filmach.
It doesn't happen as often as the movies would make you think.
Chciałbym go widywać tak często jak mogę.
I want to see him as often as I can.
Będę odwiedzać was tak często jak to możliwe
And I'll come visit you as much as I can.
Miejsca pobytu zmienia pewnie tak często jak tożsamości.
I'll bet she changes residence as often as her identity.
Więc odwiedzaj mnie tak często jak się da.
Then please visit as often as you can.
Black Hole nie dzieli się swoimi zabawkami tak często jak chciało by tego NSC.
Project: Black Hole does not share its toys as often as the NSC would like.
Nikt nie myje się tak często jak ja.
Nobody washes himself as often as me.
Modlisz się, mój synu? - Nie tak często jak powininnem, Ojcze.
Do you pray, my son? - not as much as I should, father.
Przynajmniej nie mam już tego tiku, i zawrotów głowy tak często jak kiedyś.
At least l don't get that dizzy, head-spinning nausea as much as I used to.
Nie wychodzę na ryby tak często jak kiedyś.
I don't get the pole out as much as I used to.
Mówią o nim prawie tak często jak o Kim Kardashian.
In that regard, it means as much as Kim Kardashian.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 120. Pasujących: 120. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo