Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tak długi czas" na angielski

Wyszukaj tak długi czas w: Definicja Synonimy
so long
such a long time
that long

Sugestie

Dlatego przez tak długi czas nic nie robiłem.
Which is why I left you alone for so long, but I need to know.
JeśIi przeżyje rotenon i wytrzyma bez wody tak długi czas.
If he can survive both the rotenone and being out of the water so long.
Zastanawiam się tak długi czas bez mrugania.
I was just wondering such a long time without blinking.
Ona cierpiała przez tak długi czas.
She suffered for such a long time.
Ale tamte konie nie żyły dziko przez tak długi czas.
But they weren't out there that long.
Nienawidzisz być bez ruchu przez tak długi czas.
You hate laying still for that long.
Moja Pani, kiedy obcuje się z proroctwem tak długi czas, chwila objawienia jest szokiem.
My lady, when one has lived with prophecy for so long, the moment of revelation is a shock.
Gdy pompa była wyłączona przez tak długi czas, w środku znalazła się pewnie rdza.
With the pump being shut off for so long, you probably just built up some rust on the insides.
Boże, próbowałam tak bardzo przez tak długi czas myśleć o nas obojgu.
God, I've tried so hard for so long to think, you know, for both of us.
Trzymanie swojej tożsamości w sekrecie, przez tak długi czas, musiało być naprawdę trudne.
Must have been really tough, keeping your identity a secret for so long.
Niemożliwe, żeby przez tak długi czas cię nie dotknął.
He cannot have kept you in his house for so long without touching you.
Żyłam sama przez tak długi czas.
I lived alone for so long.
Przez tak długi czas nie wygrali tego turnieju.
They hadn't won it for such a long time.
Bycie martwym przez tak długi czas spowodowało poważne uszkodzenia mózgu.
Being dead for that long caused severe damage to his brain.
Dlatego przez tak długi czas mieliśmy tam fanatyczne wojny religijne.
That is why for such a long time we had fanatical religious wars there.
Ta poduszka była pusta przez tak długi czas.
That pillow's been empty for such a long time.
Na prawdę zapomniałem przez tak długi czas.
I really forgot for such a long time.
Przestałam ci ufać przez tak długi czas.
I mistrusted you for so long.
Żyłam sama przez tak długi czas.
I have been living alone for so long.
Byłem sam przez tak długi czas.
I have been alone for so long.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo