Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "taki" na angielski

Wyszukaj taki w: Definicja Synonimy

Sugestie

4643
1040
894
537
471
Byłem taki dumny z mojego sopranu.
I was so proud of my soprano voice.
W momencie szczytowania jesteś taki spokojny.
The moment you come, you are so sober.
Przynajmniej taki był pogląd pierwszych Chrześcijan.
Such, at least was the view of the first Christians.
Nasza Cass zawsze miała taki nadzwyczajnie zdrowy apetyt.
Our Cass has always had such an extremely healthy appetite.
Wegetacyjny stan taki jak ten jest skutkiem uszkodzenia mózgu.
A vegetative state such as this is the result of severe brain damage.
Jest pan taki przystojny bez okularów.
You're so good-looking without your glasses on.
Na przykład, angielski jest taki nietolerancyjny dla kobiet.
For example, the English language is so oppressive to women.
Nie bądź taki skromny, Szefie.
Come now, Chief, don't be so modest.
Jak dzisiaj wygrywaliśmy, byłem taki zdenerwowany.
When we were winning tonight I was so nervous.
Ale zawsze wydawał się taki surowy, taki chłodny.
But he always seemed so severe, so cold, apparently.
Był taki piękny, taki wrażliwy.
He was so beautiful, so sensitive.
Wciąż taki moralny, taki zdesperowany, by być człowiekiem.
Still so moral, so desperate to be human.
Jesteś taki przystojny i taki elegancki...
You look so handsome, so distinct.
Jesteś taki przystojny i taki elegancki...
You look so handsome and so distinguished.
Groosalugg jest mistrzem, taki surowy, taki emocjonalny.
The Groosalugg's a champion, so rugged, so emotional.
Był taki czarujący, taki przystojny.
He was so charming, so good looking.
Ten świat jest taki nowy, taki ekscytujący.
This world is so new, so exciting.
Jest taki inny, taki oryginalny.
He's so different, so original.
Wasz związek jest taki rzadki, taki wielki.
You and Paul have something so rare, all right, so powerful.
To był taki wrażliwy chłopiec, taki zdolny.
The boy was so delicate, very talented.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56752. Pasujących: 56752. Czas odpowiedzi: 160 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo