Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "taki jak ten" na angielski

Wyszukaj taki jak ten w: Definicja Synonimy
like this
like that
such as this
such as that
Just like the one
System taki jak ten potrzebuje mnóstwo energii.
A system like this would have to put out a lot of energy.
Ale właśnie to rozkręca albo niszczy biznes taki jak ten.
But that's what makes or breaks a business like this.
Kupię ci samochód taki jak ten kiedy dorośniesz.
I'll buy a car like that one when you grow up.
Facet taki jak ten wszystko by Ci powiedzial.
A guy like that, he will say anything to you.
Wegetacyjny stan taki jak ten jest skutkiem uszkodzenia mózgu.
A vegetative state such as this is the result of severe brain damage.
Będziemy czekać na moment taki jak ten, a teraz powstaniemy.
We've been waiting for a moment such as this and now we have arisen.
Zawsze chciałem nosić kapelusz taki jak ten... ale nigdy nie nosiłem.
I always wanted to wear a hat like this one... but I never did.
Aby każdy dzień był taki jak ten.
That every day could be like this one.
Oczywiście mam nadzieję, że Leo ubezpieczył się na wypadek taki jak ten.
I sure hope Leo had the good sense to provide for an emergency like this.
Czas taki jak ten jest próbą twojej wiary.
Times like this are a test of your faith.
Zawsze chciałem mieć samochód taki jak ten.
I always wanted a car like this.
Melon taki jak ten trzeba wyłączyć z obiegu.
Cantaloupe like this should be out of circulation.
Pracowałaś w pokoju taki jak ten?
You worked in a room like this?
Czyli w niedalekiej przyszłości nie będzie wykonalne zrobić samochodu taki jak ten.
Which means that in the very near future it just won't be possible to make a car like this.
W czasie taki jak ten... kobieta potrzebuje mężczyzny.
A time like this... a girl needs a man.
Wypadek, taki jak ten, powoduje wszczęcie śledztwa.
Now an incident like that triggers an investigation.
Mężczyzna taki jak ten z pistoletem.
A man like that, with a gun.
Lepiej idź się czegoś pouczyć, póki jeszcze możesz, bo nauczyciel taki jak ten może niedługo tu nie pracować.
You. Look, you better go learn something while you still can, because a teacher like that might not be working here much longer.
Zespół taki jak ten nie wygra nawet z europejskim zespołem szkolnym.
Team like this will never win even with an european school team.
Nigdy nie chciałem być taki jak ten.
I never wanted it to be like this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 181. Pasujących: 181. Czas odpowiedzi: 149 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo