Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "takich jak wy" na angielski

Wyszukaj takich jak wy w: Definicja Słownik Synonimy
like you
such as yourselves
likes of you
such as you
like yourself
just like yourselves
Ale to daje nam szansę żeby się pozbierać... i trenować ludzi takich jak wy.
But it has given us a chance to pull ourselves together... and to train people like you.
Poświęcając swój czas dla ludzi takich jak wy.
Giving her time to people like you.
Oprócz przypadkowych przyjezdnych takich jak wy, nie mamy wiele kontaktu ze światem zewnętrznym.
Aside from the occasional strangers, such as yourselves... we don't have much contact with the outside world.
Potrzeba społeczeństwa dobrych ludzi, takich jak wy, i to jest dobre.
It takes a whole community of good people, such as yourselves, and this is good.
Więc zdecydowaliśmy, że nie możemy ich narażać na takich jak wy...
We've decided there's no way we'd subject them to the likes of you.
One nie oczekują bycia pokonanym przez takich jak wy.
They won't expect to be harmed by the likes of you.
Chciałem je przekazać w ręce ludzi takich jak wy, którzy naprawdę je doceniają.
I wanted to put it in the hands of guys like you who really appreciate it.
Nigdy nie miałem kumpli takich jak wy.
I never had colleagues like you.
Nasza organizacja potrzebuję nowych ludzi takich jak wy.
Our organisation needs new people like you.
Lubię też ostrzegać ludzi takich jak wy.
Also, I like warning people like you.
Jedi nie mają czasu trenować piechurów takich jak wy.
Jedi don't have the time to Train grunts like you.
Nienawidził ludzi takich jak wy jeszcze z czasów marines.
I mean, he hated people like you going back to his Marine Corps days.
Wszędzie widziałam ludzi takich jak wy, żyjących jak niewolnicy.
Everywhere I saw people like you, living as slaves.
Para nowożeńców, takich jak wy...
A couple of newlyweds like you.
Szukając zbłąkanych dusz, takich jak wy.
In search of lost souls such as yourselves.
Bo wiecie w czym mnie wyszkolili? w wydobywaniu informacji od ludzi takich jak wy.
Is how to extract information from people like you.
Znam wiele ludzi takich jak wy w moich stronach.
You know, I know many people at home like you.
Nie ma też takich jak wy.
No. And no one like you either.
Widzicie, jeden człowiek niczego nie osiągnie sam, potrzeba do tego całej grupy dobrych ludzi, takich jak wy... i tak ma być.
You see one man doesn't prospect from the ground, it takes a whole community... of good people such as yourselves and this is good we stay together.
Kocham wnosić światłość i radość w życia maluczkich ludzi takich jak wy i wasza rodzina.
I just love bringing light and happiness to the little people like you and your family.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo