Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tam i wtedy" na angielski

Wyszukaj tam i wtedy w: Definicja Synonimy
there and then
right then and there
Stałem tam i wtedy coś mnie pociągnęło za stopę.
I was standing there and then my foot was just gone.
Dałbym ci wszystko, aby obudzić nie tu i teraz, a tam i wtedy.
I would give everything to wake up not here and now, but there and then.
Bo już tam i wtedy wiedziałam, Że będziesz wspaniałym ojcem.
Because I knew right then and there, you'd be an amazing father.
Tam i wtedy wiedziałem, że możesz zrobić co tylko będziesz chciał.
Right then and there, I knew you could do anything you ever wanted, man.
Jeśli chciała pani wyrazić sprzeciw, to powinna była pani uczynić to tam i wtedy.
If you wanted to protest, you should have done so there and then.
Wiesz chyba, że liczy się "tu i teraz", których nie da się porównać z "tam i wtedy".
You can't compare the here and now With the there and then.
Drugi tam i wtedy następny damy tam.
One more put there and then we can put the other mark over there.
Mogłaby się w tobie zakochać tam i wtedy!
In fact, she'd fall in love with you there and then!
Jeśli ci powiem, nie wrócisz tam i wtedy i tak wszyscy zginiemy.
If I tell you, you won't go back, and then we're all dead anyway.
Prawie pokazałem mu mój wiersz, tam i wtedy.
I almost showed him my poem then and there.
Zatrzymaj się tam i wtedy oni usłyszą najważniejsze eksplozje w barze.
They don't use it anymore, so nobody'll be there.
Zatrzymaj się tam i wtedy oni usłyszą najważniejsze eksplozje w barze.
We'll gear up there, we'll hear the primary explosions... go about here in the cafeteria, right?
Powiedziałam tobie tam i wtedy, najsmutniejsze słowa,
I saw you there, I saw you then, the saddest words...
Owszem zaskoczeniem było to, że to się stało właśnie tam i wtedy, ale nie było zaskoczeniem, że to się w ogóle stało.
It was always a surprise that it happened then and there, but it wasn't a surprise that it happened at all.
Tam i wtedy uzgodniliśmy, że nie będziecie go wieszać.
And we agreed then and there this wasn't to be hoisted.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo