Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "taniec" na angielski

Wyszukaj taniec w: Definicja Synonimy
dance
dancing
lap
danced
moves
dancin
bopping
cheer

Sugestie

90
55
Więc wykonajmy mały taniec dla Qualiego.
Well, let's do a little dance for Qwali, then.
Przeznaczam wszystko na taniec z Domino.
I'll settle for one dance with Domino.
Jej radosny uśmieszek i taniec wyprowadził Amerykę z depresji.
Her perky smile and dancing brought America right out of the Depression.
Przyciągnąć ludzi poprzez śpiew i taniec...
Get the people to come by singing and dancing...
Chyba jestem gotowy na ten taniec.
I think I'm ready for that dance.
Tańczymy ten taniec już całe lata.
We've been dancing the same dance for years now.
Zostałem pobity dlatego, że on przegrał taniec lwa.
It's all his fault! I got beaten up because he lost the lion dance to them.
Wczoraj ja odegrałem swój mały taniec.
Yesterday I got to do my little dance.
Gdy ziemia przyjmie twe członki, wtedy rozpoczniesz taniec.
And when the earth shall claim your limbs... then shall you truly dance.
Będziesz miała okazję pokazać im ten taniec zwycięstwa.
And you'll have an opportunity to show them that victory dance.
Zapoczątkujemy nowy taniec zwany "pełzaniem".
We'll start a new dance called the crawl.
To był wyłącznie taniec w kącie.
It was a private dance in the corner.
Może tak prywatny taniec dla burmistrza.
What about a private dance for the Mayor.
Księżniczko, mam zaszczyt odebrać mój taniec.
Princess, I have the honor to claim my dance.
Grecki taniec powitalny dla boga Bachusa.
A dance in the Greek fashion to welcome the god Bacchus.
To już trzeci taniec z córką Huneusa.
It's already his third dance with Huneus' daughter.
Pytam w razie gdybyś je stracił wykonując taniec zwycięstwa.
You know, just in case you lose them during your victory dance.
Atomy wykonają dziki, fluorescencyjny taniec.
The atoms will perform a wild, fluorescent dance.
Jest groteskowe, ale nasz taniec wychodzi poza tradycyjne głupoty.
It's rooted in burlesque, but our dance goes way beyond the traditional stuff.
Zachowaj dla mnie wolny taniec panno Davis.
Save a slow dance for me Miss. Davis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2458. Pasujących: 2458. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo