Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "teczka" na angielski

Wyszukaj teczka w: Definicja Synonimy
briefcase
file
folder
portfolio

Sugestie

teczką 71
Słuchaj, ta teczka należy do nas.
Listen, the briefcase is ours.
Wszystko co z sobą miał to jego teczka.
All he had with him was his briefcase.
To jej teczka z protokołem policyjnym, zdjęciami i całą resztą.
Here's her file, with the policemen's statements pictures and all. I'm warning you.
Ale największa teczka była o Vachsie.
But the biggest file was about Vachs.
Ta pusta teczka jest prawem wspomagającym.
This empty folder is the supporting case law.
Ta teczka będzie tu leżeć dopóki go nie złapiemy.
This folder will be right here on my desk till we get him.
W aktówce leżącej na stole jest pewna teczka.
There is a folder in that briefcase on the conference table.
Gdyby ta teczka grała w tym meczu, - zdobyłaby 80 punktów.
If this folder had played in that game, it would have scored 80 points.
Ta teczka to szukanie wiatru w polu.
That folder is a wild-goose chase.
Nie muszę powtarzać, że w żadnym wypadku teczka nie może opuścić obiektu.
I hardly need say, on no account is that file to leave the premises.
Moim zdaniem, ta teczka nie powinna być rozpowszechniana.
My own view is, that file should not have been distributed.
Dr Foster, to ta niebieska teczka, której pani potrzebowała.
Dr. foster, here's the blue file that you needed.
Od ciebie zależy, czy twoja teczka zostanie poufna.
It's up to you to keep your file private.
Myślisz ze moja teczka jest pełna kasy?
Do you think my briefcase is full of money?
To jest teczka Pani męża, czyż nie?
This is your husband's briefcase, isn't it?
W skrytce jest teczka... z forsą i paszportem.
There's a briefcase... in box 227.
Do wystąpienia powinna być dołączona teczka informacyjna, której zawartość jest wyszczególniona w dokumencie informacyjnym w załączniku II.
An application shall be accompanied by an information folder, the contents of which are given in the information document in Annex II.
"teczka" oznacza składaną teczkę lub okładkę na luźne arkusze papieru.
'Folder' means a folding case or cover for loose papers.
Nie, nie, to moja teczka.
No, no, no, this is just my briefcase.
Jeśli to nie twoja teczka to i pieniądze w niej też nie.
Well, if this isn't your briefcase, then this isn't your money either.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 186. Pasujących: 186. Czas odpowiedzi: 83 ms.

teczką 71

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo