Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "telefon komórkowy" na angielski

Wyszukaj telefon komórkowy w: Definicja Synonimy
cell phone
mobile phone
cellphone
mobile
cellular phone
cellular telephone
Zostawiłem mój telefon komórkowy na stole.
I left my cell phone on the table.
Uszkodzony telefon komórkowy, plecak na dnie beczki.
A damaged cell phone, backpack at the bottom of the drum.
W dodatku powiedziała, że Elly zostawiła telefon komórkowy w domu.
In addition, she said that Elly left her mobile phone at home.
Obawiam się, że muszę sprawdzić twój telefon komórkowy.
I'm afraid I have to ask for your mobile phone.
Twój telefon komórkowy odnaleźliśmy w domu.
Your cellphone was found up at the house.
Inspektorze, znaleziono telefon komórkowy podejrzanego.
The suspect's cellphone was found, Inspector.
Znalazłam też w mieszkaniu jej telefon komórkowy.
I also found this. It's her cell phone in her apartment.
Zadzwoniłem jego telefon komórkowy, ale on nie odpowiedział.
I called his cell phone, but he did not answer.
To jest bardzo dobry telefon komórkowy.
This is a very good cell phone.
Nowy telefon komórkowy, na kampanię reklamową.
A new cell phone ad campaign.
Wtedy zadzwonił telefon komórkowy pana Danielsa wyjął go... odebrał i mówił przy całej klasie.
And then Mr. Daniels' cell phone rings... and he answers it and talks through the whole class.
To czemu znaleźliśmy jej telefon komórkowy, roztrzaskany?
Well, then, why was her mobile phone found smashed up?
Nie, ale znaleźliśmy także jej, roztrzaskany, telefon komórkowy.
No, but we also found her smashed-up mobile phone.
Portfel, telefon komórkowy, klucze zostawił przed drzwiami.
Wallet, cell phone, keys left by the front door.
Odcięty od reszty świata, żaden telefon komórkowy, lockdown każdej nocy.
Cut off from the rest of the world, no cell phone, lock down every night.
On odbiera telefon komórkowy z pod spodu.
I'm picking up his cell phone underneath.
Jednocześnie zalecam, aby w przypadku jakichkolwiek wyjątkowych zmian automatycznym obowiązkiem było wysyłanie informacji i wiadomości o alternatywnych rozwiązaniach na telefon komórkowy każdego pasażera.
At the same time, I recommend that in the event of any exceptional change, it be automatically mandatory to send information and a message about alternative solutions to every passenger's mobile phone.
Mam tu ze sobą mój telefon komórkowy.
I have my mobile phone here.
Namierzałem sklep, w którym nasz umarlak kupił swój telefon komórkowy.
Tracking down the store where our dead guy purchased his cell phone.
Upewnij się, że jej telefon komórkowy jest wyłączony.
Make sure her cell phone's off.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 392. Pasujących: 392. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo