Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "telewizja" na angielski

Wyszukaj telewizja w: Definicja Synonimy
television
TV
telly
This tube
T.V
network

Sugestie

44
To telewizja, nie wiejski festyn.
This is television, Alistair, not the village fete.
To jak telewizja, tylko widać znacznie dalej.
This is just like television, only you can see much further.
Idę spać, telewizja mnie usypia...
I'm going to bed. TV makes me so sleepy...
Ale dla Vince'a telewizja jest niedorzeczna.
But for Vince, doing tv is ridiculous.
Dobra, dzieci, wystarczy telewizja.
All right, kids, enough telly.
Dobrze, to telewizja i filmy.
All right, that's television and movies.
Jednym z najważniejszych kanałów dotarcia do zwykłych obywateli jest telewizja.
Television is the one of the most important tools to reach ordinary, rank and file citizens.
Ale przynajmniej nie wychowywała go telewizja.
But at least he wasn't raised by a television.
Ich jedynym źródłem wiedzy o Europie i świecie jest telewizja.
Their only source of knowledge about Europe and the world is television.
Tu telewizja BBC mam dobre wieści.
This is BBC Television. I have great news for the country.
Ponownie telewizja daje mi powód do życia.
Once again, television has given me a reason to live.
Że telewizja nie była powszechnym wynalazkiem.
That television wasn't just a common invention.
Że telewizja była jakąś wrogą siłą.
That television was some kind of malevolent force.
Jest jak telewizja z jednym kanałem.
He's like a television with only one channel.
Chciałem dowieść, że dobra telewizja to nie oksymoron.
I wanted to prove that good television wasn't an oxymoron.
To jest jak telewizja i telefon.
It's like a television and a telephone.
Białe Skrzydła, działalność wydawnicza i telewizja.
White Wings, publishing and television.
W nocy jest ciepło no i jest telewizja.
It is warm at night and you have television.
Uważam, że telewizja ma przyszłość.
I believe there's a great future in television.
Radio i telewizja podają wiadomości zaraz jak coś się wydarzy.
TV and radio announce spot news minutes after it happens.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 895. Pasujących: 895. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo