Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ten czy inny sposób" na angielski

Wyszukaj ten czy inny sposób w: Definicja Synonimy
one way or another
one way or the other
one form or another
some way or another
Ozyrys dopadłby go w ten czy inny sposób.
Osiris would've got to him one way or another.
W ten czy inny sposób wszyscy pracujemy dla Wuja Sama.
Yes, we all work for Uncle Sam in one way or another.
W ten czy inny sposób ci pomogła.
One way or the other, she helped.
Ale wątpię by to panią poruszyło w ten czy inny sposób.
But I'm not sure it would move you one way or the other.
Pracowałam z klientami w ten czy inny sposób od początku mojej pracy.
I've been doing account work in one form or another since the day I started.
W tym Parlamencie reprezentowanych jest dziś jednak niewiele państw, których w ubiegłym stuleciu nie dotknęła w ten czy inny sposób plaga totalitaryzmu.
But there are relatively few countries represented in this Parliament today which have not been touched by totalitarianism in one form or another over the past century.
Każdy czuje się inaczej, w ten czy inny sposób.
Everybody feels different about themselves, one way or another.
Wyciągnę cię z tego w ten czy inny sposób.
I'm getting you out of this one way or another.
Jestem gotów, by cię wesprzeć i uwolnić od brzemienia w ten czy inny sposób.
I stand at the ready to be of assistance and liberate you from your burdens, one way or another.
Zabić mnie na ten czy inny sposób.
Challenge me, dominate me, kill me one way or another.
W ten czy inny sposób takie jest przeznaczenie każdego człowieka.
One way or another, this is every man's fate.
Zawsze liczyłem na odrobinę rozgłosu w ten czy inny sposób.
Yes, well, I'd always hoped to achieve a little notoriety one way or another.
Kochanie, Wszyscy jesteśmy wdzięczni Twoim rodzicom w ten czy inny sposób.
Honey, we were all touched by your parents in one way or another.
Potrzebuje odpowiedzi, Mitchell, W ten czy inny sposób.
She needs an answer, Mitchell, one way or another.
Dojdziemy do tego punktu w ten czy inny sposób.
We are coming to this place one way or the other.
Musiał się dogadać, w ten czy inny sposób.
He had to be dealt with, one way or another.
April, wszyscy szukamy miłości w ten czy inny sposób.
April, we're all looking for love, one way or another.
W ten czy inny sposób, te sny próbują wydostać cię z lasu i zaprowadzić do domu.
One way or another, these dreams seem to be about trying to get out of the woods and back home.
Muszą się wybijać, w ten czy inny sposób.
Should be strong, one way or another.
W ten czy inny sposób, dostanę.
One way or another, yes, I will.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 139. Pasujących: 139. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo