Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ten dziad" na angielski

Nie kapuję, może ten dziad jest po prostu samotny.
Maybe the geezer's just lonely.
To dlatego, że ten dziad widział nas z Karno.
It's cause that geezer saw us with Karno.
Ta stara baba i ten dziad robili to z milion razy.
And this guy's old but he probably scored a million times.
Co tu robi tu ten dziad?
What's that nut doing here?
Jak ten dziad mnie wyrwał?
How did this older guy get me?
Co tu robi tu ten dziad?
But he was my father.
Ten dziad cię nie szanuje.
Your father-in-law has no respect for you.
Ten dziad rozwalił nasz stół.
The old guy knocked over our frat table.
Ten dziad wgramoliłem się pewnego razu w Бялe-koзe [?] na wysoki góra, stając na szczyt który można widzę otaczający pole i wieś, i powiedziałem, że wszystek, że oko on widzę, powinien on należę.
This grandfather climbed up in Byale-Koz [?] the high mountain once, standing on top of which it is possible to see surrounding fields and villages, and told that everything that an eye sees him, has to belong to it.
Dobrze, że byliście za mną, gdy ten dziad zaczął się pienić.
Man, that was lucky you were behind me when that guy got all mad about his car.
Dobrze, że byliście za mną, gdy ten dziad zaczął się pienić.
Lucky that you were behind me as it where the guy was so angry.
Nie, bo ten dziad nas oskubał.
You're always such a hardass.

Pozostałe wyniki

Wszystek ten - za radą dziad.
All this is on the advice of the grandfather.
pamięć już nie ten u dziad, - śmieję się Zosym Eudokij.
Memory any more not that at the grandfather, - laughs Zosim Evdokimovich.
Po ten przychodzę brat dziad z wszystek rodzina, i wesołość trwam do środek noc.
After that the grandfather's brother with all family came, and fun proceeded to the middle of night.
Na ten on dziad odpowiedziałem, że polegam na słowo icпpaBHиka, który powiedziałem, że rewident niezbyt rozumny, lecz pyszałek, i taki mały dobrze bywam pobiłem i przestraszam.
The grandfather answered it it that he relied on words of the district police officer who told that the auditor is not really clever, but the arrogant man, and such small well is to beat and scare.
Czekajcie, ten stary dziad, to naprawdę był Pierce?
Wait, so was that old guy really Pierce?
Wszystek ten Exeзkeлb opowiedziałem dziad, który teraz, po historia, już zgodziłem się, i na ranek шидyx jestem uwięziony.
Ekhezkel told all this to the grandfather who now, after history, already agreed, and on morning shidukh was imprisoned.
Dziad ten bardzo nie spodobałem się: on mocno chcę się, żeby jego drugi żona jestem przyjęty ciepło.
It very much was not pleasant to the grandfather: he strongly wanted that his second wife was accepted warmly.
Odłamek ten że mina dziad oderwałem pędzel lewy ręka i duży palec prawy, potem on długo leczę się w szpital w r. ЛeHиHoropcke(Kazachstan).
Splinters of the same mine to the grandfather tore off a brush of the left hand and a thumb right then he was long treated in hospital in Leninogorsk (Kazakhstan).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 395. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo