Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to był" na angielski

Zobacz także: to był błąd
Wyszukaj to był w: Definicja Synonimy

Sugestie

Podobno to był twój pomysł obcięcia ręki.
Bob said it was your idea to cut off Kayla's arm.
Krzyczała jakby to był koniec świata.
Then she'd scream like it was the end of the world.
Mimo wszystko to był dzielny facet.
But even so, he was a decent sort.
Jeśli to był Hauru, pożre twoje serce.
You're so lucky Sophie, if he was Howl he would have eaten it.
Wspomniałbym gdyby to był olbrzymi sęp.
I'd have mentioned if it was a giant vulture.
Więc, to był pocałunek śmierci.
Well, it was the kiss of death then.
Już mówiłem to był wypadek... niewielki kłopot techniczny.
I already told you it was an accident... a minor technical difficulty.
Znaczy, od początku to był bolesny i niesatysfakcjonujący związek.
I mean, right from the start, it was a painful, unsatisfying relationship.
Niewiele, to był tylko rok.
He didn't study much if it was just for a year.
Ale wtedy, to był bardziej towarzyski klub.
The 1870s. But, back then, it was more of a social club.
Chyba że to był przebiegły mężczyzna udający kobietę.
Well, unless it was a cunning man posing as a woman.
Przepraszam szefie, to był wypadek.
Sorry, chief, it was an accident.
Jestem pewna że to był komplement.
No, I'm sure it was a compliment.
Może to był wariat albo zdeformowane dziecko.
Maybe it was a pervert or a deformed kid.
Przecież to był mój główny talent.
After all, it was my major talent.
W zasadzie to był kontrolowany zapłon.
Well, actually, it was more of a controlled burn.
Zabiłam męża ale to był wypadek.
I killed my husband, but it was an accident.
Cristina, przysięgam to był wypadek.
Cristina, I swear it was an accident.
Ktokolwiek to był, miał osobiste urządzenie maskujące.
Somehow, he knew whoever it was had a personal cloaking device.
Oczywiście ja wygrałem, Ale to był znakomity konkurs.
I won, of course, but still it was a great contest.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30817. Pasujących: 30817. Czas odpowiedzi: 350 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo