Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to czy tamto" na angielski

Wyszukaj to czy tamto w: Definicja Synonimy
this or that
this and that
this, this, and this
Zawsze pracowałem, podróżowałem, kiedy Addison przeżywała to czy tamto.
I was always... working, traveling when Addison had this or that going on.
Żadne zegary czy kalendarz mówi ci że masz zrobić to czy tamto.
No clocks or calendars tell you to do this or that.
Teraz więżniowie oskarżają naczelnika o to czy tamto.
Now the murderers are accusing the wardens of this and that.
Jesteśmy gotowi na wigilię, gotowi na to czy tamto.
We're all ready for New Year's Eve, all ready for this and that.
Jesteś zła o to czy tamto?
Are you angry for this or that?
Przestać płakać że, "biali to czy tamto."
Stop crying over, "the white man this or that."
Pytali się czy pan Fauré robił to czy tamto.
They said, does Mr Fauré do this and that?
Nigdy się nie zastanawiasz, wiesz kiedy to czy tamto się stało.
You're never wondering, you know, when this or that happened.
I my dzisiaj także, jak planiści komunistyczni, mówimy stale, że należy dążyć do tego i owego, albo musimy osiągnąć to czy tamto, ale nie przybliżamy się do założonych celów.
And we today, just like the communist planners, continue to say we must do this or that, or we must achieve such and such, without getting any nearer our targets.
Jeśli zarabiam dużo pieniędzy, co za różnica jeśli robię to czy tamto?
If I make a lot of money, what's the difference if I do this or that?
Uważam za bardzo istotne, byśmy propagowali zrozumienie międzykulturowe i współpracę z krajami trzecimi, a nie, jak to niedawno czynili niektórzy koledzy w tej Izbie, drobiazgowo wyliczali, ile nas to czy tamto kosztuje.
I think it is very important that we promote intercultural understanding and cooperation with third countries and not, as some of our fellow Members in this House have just noted, fastidiously enumerate figures on what this or that does for us.
Bóg nie czeka żeby cię ukarać... ponieważ zrobiłeś to czy tamto.
There's no God waiting to punish you... because you did one or the other.
Nie mówi, że zrobiła to czy tamto.
She does not say she did this, or did that.
Ale nie chodzi o to czy tamto.
Musiałem sobie poradzić jak zrobić to czy tamto, bo nie wiedziałem jak.
So now I have to really figure out all kinds of stuff I don't know how to do.
Czy powinienem powiedzieć to czy tamto?
Should I say this or not?
"Będą kłamać mówiąc, że mama i tata powiedzieli to czy tamto."
They will lie about us telling them something different.
"Gdybym tylko miał to czy tamto, byłoby mi bardzo dobrze."
"If only I had this, this, and this, I could get it on really well."
W kółko słyszymy to samo, że musimy dopilnować, by Izrael zrobił to czy tamto, ale trzeba nam wywrzeć prawdziwy nacisk, by tak się stało, inaczej Izrael będzie nas dalej zwyczajnie ignorował, jak robi to nie od dziś.
We have heard the same words over and again that we need to ensure that Israel does this or does that, but we need the real leverage to make that happen, otherwise Israel will simply ignore us, as it continues to do.
"Zrób to czy tamto", ona słyszy tylko: "Jestem mądrzejszy od ciebie".
When you say, "Do this or do that," all she's hearing is, "I'm smarter than you."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo