Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to i tak lepiej" na angielski

Wyszukaj to i tak lepiej w: Definicja Synonimy
it's better
that's better
is better
OK, ale to i tak lepiej niż pokazywanie się w koszuli i pod krawatem.
OK, but it's better than showing off in a shirt and tie.
Myślę, że to i tak lepiej, niż gdyby miał to robić z nienawiści.
Well, I guess it's better than because he hates you.
Ale to i tak lepiej niż takie życie.
But that's better than the rest of your life.
To i tak lepiej niż mój pierwszy.
That's better than with my first husband.
To i tak lepiej niż poniżyć się przed nikim.
It's better than humiliating yourself in front of no one.
To i tak lepiej niż wcale, prawda?
That's better than not at all, now isn't it?
To i tak lepiej niż dać w gębę.
It's better than caning him, it's not corporal punishment.
Ale to i tak lepiej niż nic.
It's better than nothing.
Ale to i tak lepiej niż wczoraj...
Of course, that was yesterday.
Wiem, że to niewiele, ale to i tak lepiej, niż miałbyś siedzieć w tej organizacji do końca życia.
Look, I know it's not much... but it's a whole lot better than letting that club you're in walk all over your life.
Może mówię jak za dwóch, ale to i tak lepiej,
Maybe I talk a lot or something... but, you know, at least it's better than not talking at all.
Oliverze, Gold zostawił cię pół żywego, a to i tak lepiej niż komisarza Hiltona.
Gold left you half dead, 50 percent better than how he left Detective Hilton.
A te 1.5% to i tak lepiej niż było w zeszłym miesiącu.
And that 1.5 is better than last quarter.
Bez względu na to i tak lepiej współpracuje nam się teraz niż kiedyś.
Regardless, I think we're better off than we were before.
to i tak lepiej mieć wsparcie.
It's still a good idea to bring backup.
Więc myślałaś, że mimo to nie jest twoja religia to i tak lepiej niż żadna?
So you thought even this, which wasn't your religion, was better than no religion.
To i tak lepiej niż dawniej.
That's more than I ever had.
To i tak lepiej, niż w poniedziałek.
It's an improvement on Monday.
To i tak lepiej niż mój pierwszy raz.
Well, that's a lot better than I did the first time.
To i tak lepiej niż ja.
(Terry) That's better than my excuse.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo