Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to nic" na angielski

Sugestie

1082
579
306
303
200
Czegokolwiek chce, to nic dobrego.
Whatever she wants, it's not good.
Zaufaj mi, to nic przyjemnego.
'Cause trust me, it's not fun.
Japończycy czasami verrrückte pomysły to nic nowego.
The Japanese have sometimes verrrückte ideas is nothing new.
Przepraszam, moje cierpienia to nic.
I'm sorry, my suffering is nothing.
Uwierz, to nic ważnego ani interesującego.
Believe me, it's not important or interesting.
Oczywiście, wiecie, to nic niezwykłego.
Of course, you know, it's not that uncommon.
Rozwiązanie długoletniego partnerstwa to nic niezwykłego.
And it's not so unusual to want to dissolve a long partnership.
Przychodzisz na Radę bez żadnych możliwości i to nic zabawnego.
You know, you come into a tribal council with zero optio options, and it's not a fun situation.
Słońce na niebie to nic nadzwyczajnego.
The sun in the sky is nothing unusual.
Strach to nic wstydliwego, doktorze.
Fear is nothing to be ashamed of, Doctor.
Zdecydowałem, że/spalić twój dom to nic.
See, I decided that burning down your house is nothing.
Niepokój to nic innego/jak reakcja chemiczna.
Anxiety is nothing more than a chemical reaction.
Widzisz dziecinko, to nic trudnego.
See, baby, it's not that hard.
Znaleźć jego zabójcę, to nic dobrego.
With finding his killer, it's not good for you.
10 kafli to nic dla moich współpracowników.
10 grand is nothing to the people I'm working for.
Lubię to, ale to nic szczególnie interesującego.
I like it, but it's not particularly interesting.
3 miliony euro to nic w kategoriach konsekwencji i zniszczeń.
EUR 3 million is nothing in terms of the consequences and the fallout and the devastation caused.
Powiedzialem, ze to nic powaznego.
I said: "Look, nothing serious".
Właściwie to nic im nie mówiliśmy.
No, actually, we haven't told them anything yet.
Kula na pustyni to nic nienaturalnego.
A bullet in the desert is not unnatural.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8069. Pasujących: 8069. Czas odpowiedzi: 431 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo