Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to nic innego" na angielski

is nothing but
is nothing more
are nothing more
it's nothing less
it's nothing more
ain't nothing but
it is no other
still no more
It's nothing but
It's no different
It ain't nothing
are nothing but
There's nothing else
Jemioła to nic innego jak symbol zapładniania.
The mistletoe is nothing but a conception charm.
Obawiam się, że Ziemia to nic innego jak międzygwiezdny reality-show.
I'm afraid that Earth, all of Earth, is nothing but an intergalactic reality TV show.
Lobbowanie to nic innego jak amerykańska demokracja w praktyce.
Lobbying is nothing more than American style democracy in action.
Ból to nic innego niż nerwy które mówią do twojego mózgu.
Pain is nothing more than nerves talking to your brain.
Wampiry to nic innego jak tylko moja obrzydliwa imitacja.
Vampires are nothing more than a disgusting perversion of me.
Rządy to nic innego jak marionetki na sznurkach.
Governments are nothing more than puppets on strings.
Naukowy dowód to nic innego jak podstawowa prawda
"Scientific proof is nothing more than conditional truth."
Tak, więc silnik spalinowy to nic innego jak urządzenie, które tworzy kontrolowaną eksplozję.
So the combustion engine is nothing more than a device that creates a controlled explosion.
Świadomość to nic innego jak... przetwarzanie danych.
Consciousness is nothing more then the processing of information.
Peeling chemiczny to nic innego jak oparzenie drugiego stopnia wywołane przez skoncentrowany kwas.
A chemical peel is nothing more than a second-degree burn - induced by concentrated acid.
Twoja kariera to nic innego niż chwyt reklamowy.
Your career is nothing more than a publicity stunt.
Granie to nic innego niż stanie całymi dniami i recytowanie kilku linijek.
Acting is nothing more than standing around all day and reciting a few words.
Derywaty to nic innego jak skomplikowane zakłady.
Derivatives are nothing more than complicated betting schemes.
Te historyjki to nic innego jak plotki.
These stories are nothing more than typical small-town thinking.
Teraz mogę was zapewnić, że jego oświadczenie to nic innego jak wypowiedź obłąkanego i w żaden sposób nie opisują uczuć mojej zadziwiającej załogi.
Now, I can assure you that all of his statements are nothing more than the ramblings of a lunatic and in no way are indicative of the feelings of my otherwise amazing staff.
Medycyna to nic innego, jak administracja, nawet w Kanadzie.
Medicine is nothing but administrative, even in Canada.
To miejsce to nic innego, jak niekończące się korytarze.
This place is nothing but hallways.
Rządy to nic innego jak marionetki na sznurkach. W tych czasach NAFTA może wpłynąć nawet na decyzję Sądu Najwyższego.
Governments are nothing more than puppets and strings in a world where NAFTA can overrule the Supreme Court.
Zaślepia cię prosty fakt, Ale twoja wiara to nic innego jak kula u nogi.
It blinds you to the simple fact that your faith is nothing but a crutch.
Bycie DJ'em tutaj, to nic innego jak bycie wykwalifikowanym wyciskaczem guzików.
Being a DJ here is nothing more than Being a glorified button-pusher.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 276. Pasujących: 276. Czas odpowiedzi: 140 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo