Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to nic osobistego" na angielski

it's nothing personal it's not personal this isn't personal
this is not personal
it ain't personal
it isn't personal
this wasn't personal
it wasn't personal
Oczywiście, to nic osobistego, Georgia.
Of course, it's nothing personal, Georgia.
Słuchaj skarbie, to nic osobistego.
Look, hon, it's nothing personal.
Wiem, że to nic osobistego.
Ale to nic osobistego, prawda?
But it's not personal, right?
Przyszłam ci powiedzieć, że to nic osobistego.
I want you to know this isn't personal.
Proszę posłuchać, to nic osobistego, ale pani ludzie nie załatwiają tej sprawy jak należy.
Look, Ms. Hewes, this isn't personal, but you people are not getting the job done.
Musimy zadać te pytania, to nic osobistego.
We must ask these questions, it's nothing personal.
Wie pan, to nic osobistego.
Tak jak powiedziałem, to nic osobistego.
Like I said... It's nothing personal.
Jeremy, ja chcę tylko wiedzieć, to nic osobistego.
Jeremy, I just want you to know, it's nothing personal.
Kerry, jak już mówiłaś, to nic osobistego.
Kerry, like you said before, it's nothing personal.
I to nic osobistego, Willu Schuester.
And it's not personal, Will Schuester.
Ja porozmawiam z Robin, żeby wiedziała, że to nic osobistego.
I'll go talk to Robin, so she knows it's nothing personal.
Dobra, to nic osobistego, ale... byłeś okropny w łóżku.
Okay, well, it's nothing personal, but... you sucked in bed.
Dobrze wiedzieć, że to nic osobistego.
Well, good to know it's nothing personal.
Pani doktor chce ich poznać, to nic osobistego.
Dr Weir wants to meet them. It's not personal.
Ale, jak pani powiedziała, to nic osobistego.
But like you said, it's not personal.
Dr Bailey, rozumie Pani, że to nic osobistego.
Dr. Bailey, you understand it's nothing personal.
Powiedz jej, że to nic osobistego.
You have to tell her it's nothing personal.
Słuchaj, Gus, to nic osobistego.
Look, Gus, this isn't personal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 402. Pasujących: 402. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo