Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to nieważne" na angielski

it doesn't matter
never mind that
it's not important
that's not important
no matter
that doesn't matter
it don't matter
it won't matter
it matters not
that it matters
it isn't important
I don't care

Sugestie

Bo teraz to nieważne czy jesteś stary.
'Cause it doesn't matter how old you are nowadays.
Ciągle obowiązuje godzina policyjna, ale to nieważne.
There's still a ten o'clock curfew, but it doesn't matter to me.
Abraham Lincoln był... to nieważne.
Abraham Lincoln was... never mind that.
Teraz to nieważne, musimy zbadać rany zanim wróci Penrose i wyrzuci nas z domu.
Never mind that now we must examine the wound before Penrose returns and has us thrown out of the house.
Ponieważ to nieważne jak się zaraził.
Because it's not important how he got it.
Większość ludzi używa słów, ale to nieważne.
I mean, most people use words, but it's not important.
Dopóki jest zamknięty, to nieważne.
As long as he's locked up, it doesn't matter.
Nie musiałem, bo to nieważne.
I didn't have to because it doesn't matter.
Słuchaj, to nieważne, że się spóźniłeś.
Listen, it doesn't matter that you were late.
Mam dość udawania, że to nieważne.
I'm sick of pretending it doesn't matter.
Mam do tego wszelkie prawa, ale to nieważne, bo sam się zgłosił.
I had every right to bring him in, but it doesn't matter 'cause he came in voluntarily.
Flan-ders, to nieważne.
Flanders, it doesn't matter.
Ale to nieważne, bo mam teraz moce i jest super.
But it doesn't matter 'cause I got superpowers now and it's awesome.
No tak, ale to nieważne.
No. Well, okay, yes, but it doesn't matter.
Dajmy spokój, Ito, to nieważne.
Leave it alone, Ito, it's not important.
I to nieważne, kto mi powiedział.
And it doesn't matter who told me.
Koleś, to nieważne gdzie jest Monica.
It doesn't matter where Monica is.
Ale to nieważne, bo zapomniałem jak się tańczy .
But it doesn't matter... because I have forgotten how to dance.
Brad, to nieważne, gdzie.
Brad, it doesn't matter where we are.
To bolesne... ale to nieważne.
It's painful... but it's not important.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 575. Pasujących: 575. Czas odpowiedzi: 233 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo