Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to wspaniałe" na angielski

Zobacz także: to wspaniałe uczucie
Wyszukaj to wspaniałe w: Definicja Synonimy
it's great
that's great
it's wonderful this is great it's a wonderful it's a great
this is wonderful
this great
that's wonderful
this is a great
it's amazing
that's amazing
this wonderful
this is amazing
that's awesome

Sugestie

To całkiem nowa jakość, to wspaniałe.
It's a whole new quality, it's great.
Jean, myślę, że to wspaniałe.
Jean, I think it's great.
A jednocześnie taki męski, to wspaniałe.
And at the same time so masculine, that's great.
Oczywiście to wspaniałe, że wróciłaś.
Of course it's wonderful to have you back.
Wiecie, myslę że to wspaniałe że cała rodzina spędzi razem jutrzejszą kolację dziękczynną.
You know, I think it's wonderful that the whole family will be here for Thanksgiving tomorrow.
Uważam, że to wspaniałe, że papież Benedict go kanonizował.
It's great that Pope Benedict canonized him when he did.
Po pierwsze uważam, że to wspaniałe, że tu przyszedłeś i ze mną o tym rozmawiasz.
OK, first of all, I think it's great that you would come and talk to me about this.
Słuchaj, to wspaniałe, że każdy mieli tak dużo do powiedzenia ale miałem do swobodnego klasy pół godziny.
Listen, it's great that everyone has so much to say, but we were actually supposed to be out of here half an hour ago.
Myślę, że to wspaniałe pragnąć małżeństwa.
I think it's great to be obsessed with marriage.
Wróćmy i razem obejrzyjmy to wspaniałe znalezisko.
Come back with me and we'll examine this great find together.
Newburg to wspaniałe miejsce na wychowywanie dzieci.
Newburg is a really amazing place to raise a family.
Już zapomniałem, jakie to wspaniałe.
I've already forgotten, how great it is.
Cloud to wspaniałe miejsce na dzieciństwo.
St. Cloud is a great place to have a childhood.
Możemy przywrócić światu to wspaniałe stworzenie.
We could bring this noble creature back to life.
Zapewniła nam to wspaniałe miejsce do życia.
She gave us all this incredible place to live.
Przepraszam, że przerywam to wspaniałe przyjęcie...
I am sorry to interrupt this great party and...
Ale teraz, czuję to wspaniałe ciepło.
But at this moment, I'm feeling such lovely warmth.
Jest to wspaniałe miasto aby założyć rodzinę.
It's a wonderful city to raise a family.
Dlatego kupiłem Vimi to wspaniałe odzienie.
That is why I bought my precious vimi This spectacular garment.
Wiecie, Emily zamówiła to wspaniałe irlandzkie masło.
You know, Emily ordered some of that wonderful Irish butter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 898. Pasujących: 898. Czas odpowiedzi: 140 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo