Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "toaleta" na angielski

Wyszukaj toaleta w: Definicja Synonimy
toilet
bathroom
restroom
washroom
lavatory
the left

Sugestie

51
Przenośna toaleta przewróciłą się na kilku gości.
A portable toilet fell on a couple of guys.
Nasze... woda i toaleta potrzebują towarzystwa.
All of our... water and toilet needs will be met.
W dole korytarza jest publiczna toaleta.
There's a communal bathroom down the hallway.
Przepraszam. Za rogiem jest druga toaleta.
There is another restroom around the corner, sir.
To najpiękniejsza toaleta, jaką w życiu widziałem.
This may be the most impressive restroom I've ever seen in my life.
Bóg chce wiedzieć gdzie jest toaleta.
Ahm... God wants to know where the toilet.
Na jedną osobę w Stanach Zjednoczonych przypada mniej więcej jedna toaleta.
There is approximately one toilet per person in the United States of America.
Powiedz Charliemu, że toaleta działa i wszystko jest już w porządku.
Tell Charlie toilet's fixed, everything's back to normal.
Pierwsza automatyczna publiczna toaleta w Nowym Jorku.
New york's first automatic public toilet.
Najgorszą sprawą, jak na teraz, jest nawiedzona toaleta.
Worst thing we got going on is a haunted toilet.
Ale wtedy zobaczyłem, że to nie był czyjś dom, tylko szkolna toaleta.
But then I saw, this wasn't someone's home, it was a school toilet.
Ok, kochanie, toaleta jest za rogiem.
Okay, sweetie, toilet's around that corner.
Pauline, Twoja toaleta znowu się zatkała.
Pauline, your toilet is clogged again.
Możliwe... Myślę, że moja toaleta może być zatkana.
It's possible I think maybe my toilet might be stopped up.
Musisz dokładnie wiedzieć gdzie jest palarnia, toaleta, bufet.
You need to know exactly where the smoking room, toilet and buffet are.
Zestrzeliliśmy 41 samolotów, ale moja toaleta zniknęła.
We shot down 41 planes, but my toilet is gone.
Pytanie: toaleta jest tam, prawda?
Question - Toilet's up there, right?
Cała droga z Transwalu według poczty do końca w bardzo brudny, okropny toaleta w ośrodku telewizyjnym.
All the way from the Transvaal by post to end up in a filthy, horrible toilet in a television studio.
Powiedziałabym, że toaleta eksplodowała dziś rano.
I'd tell you that the toilet exploded just this morning.
W korytarzu jest toaleta z kanalizacją.
There's a toilet in the middle of hall, with plumbing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 455. Pasujących: 455. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo