Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "toksyczny" na angielski

Zobacz także: toksyczny wpływ
Wyszukaj toksyczny w: Definicja Synonimy
toxic
poisonous
toxicity

Sugestie

53
Twój organizm przestał produkować endorfiny zanim osiągnęły poziom toksyczny.
Your system had to stop producing endorphins before they accumulated to toxic levels.
Do badania należy włączyć toksyczny środek referencyjny.
A toxic reference product must be included in the test.
Niezrównoważona mieszanina mogłaby stworzyć toksyczny gaz.
An unbalanced mixture could create a poisonous gas.
To ma trójkątną głowę, mógłby być toksyczny.
It has triangular head, might be poisonous.
Jad pustelnika brunatnego jest tak toksyczny...
The venom of a brown recluse is so toxic...
Bardzo toksyczny fosgen pachnie jak swiezo skoszona trawa.
Or phosgene very toxic, smells like freshly cut grass.
Czasem ludzie wiążą się z kimś, kto jest dla nich toksyczny.
Often, people get involved with someone who is toxic to them.
Jest wyjątkowo toksyczny i działa bardzo szybko.
It's extremely toxic and fast-acting.
Jak zauważyła twoja siostra, jestem toksyczny.
Like your sister says, I'm toxic.
Ten chłopak był toksyczny, kiedy tu przybył.
That kid was toxic when he came here tonight.
Jest pełna tworzyć raka chemikalii, pcbs, toksyczny poziom rtęci.
It's loaded with cancer-causing chemicals, pcbs, toxic levels of mercury.
Słuchaj, Ten człowiek jest toksyczny.
Listen, that man is toxic.
Strach wylał się z niej w toksyczny sposób.
Fear poured out of her in toxic ways.
Jeśli trufla jest toksyczny lata po obszar został wydobyty, musiało być śmiertelne w 1800 roku.
If your truffle is toxic years after the area was mined, it must have been deadly in the 1800's.
Tak, woda w strumień był toksyczny.
So, the water in the stream was toxic.
UWAGA - bardzo łatwopalny i umiarkowanie toksyczny. Podrażnia skórę.
WARNING - Highly inflammable and moderately toxic.
To znaczy, że jesteś emocjonalnie zaangażowana w toksyczny związek.
That you're in an emotionally toxic relationship.
Boję się, że sam możesz być toksyczny.
I worry that you might be toxic.
Wyślę ten toksyczny gulasz Adamowi, do analizy.
I'll send this toxic stew over to Adam in trace.
Jeżeli jednak nie jest to możliwe z powodu dużego rozcieńczenia, składnik toksyczny zazwyczaj kontroluje się na wcześniejszym etapie.
However, if this is not possible because of the high dilution, the toxic component shall normally be controlled at an earlier stage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 261. Pasujących: 261. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo