Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tolerancyjny" na angielski

Wyszukaj tolerancyjny w: Definicja Synonimy
tolerant
broad-minded
broadminded
accepting
tolerance
liberal
To musi być najbardziej tolerancyjny facet na świecie.
Must be, like, the most tolerant guy in the world.
Tato, byłeś bardziej niż tolerancyjny.
Dad, you've been more than tolerant.
Nie mogę być taki tolerancyjny... żeby ignorować to jak jesteś z nim blisko przy narzeczonym
I can't be such broad-minded to ignore you moving so close to him in front of your fiance
Dobrze... jestem tolerancyjny.
Well... I'm broad-minded.
Wiedziałam, że jesteś tolerancyjny.
I know you're broadminded.
Philippe, bądź tolerancyjny.
Philippe... be broadminded.
Jest tolerancyjny, oświecony, zaręczony z Zachodem...
He's tolerant, enlightened, engaged with the West.
Walczyłem wtedy ze swoimi demonami wiec byłem nieco bardziej tolerancyjny.
I was running away from my own demons at the time, so I was a bit more tolerant.
Jeżeli chcesz być idealistą, musisz także być tolerancyjny.
If you want to be an idealist, you must also be tolerant.
By być szefem, musisz być tolerancyjny.
To be the boss, you must be tolerant.
Jeszcze pół kilometra i nigdy więcej nie będę musiał być tolerancyjny.
Just another quarter mile and I don't have to be tolerant ever again.
Lionel był bardzo tolerancyjny wobec twoich wybryków.
Lionel has been very tolerant of your excesses.
Powinniśmy nazywać fakty po imieniu, w otwarty i tolerancyjny sposób.
We need to spell out the facts, in an open and tolerant way.
Stałem się bardziej tolerancyjny i otwarty (koniec cytatu).
I have become more tolerant and open' (end of quote).
Gdybyś był nieco bardziej tolerancyjny wobec braków innych ludzi, może nie mieszkałbyś samotnie.
I mean, if you were a bit more tolerant Of other people's inadequacies, You might not be living alone.
W zasadzie, jesteś całkiem tolerancyjny dla wszystkich.
In fact, you're pretty tolerant of everyone.
Jesteś bardziej tolerancyjny jak chodzi o słabość.
You're more tolerant of weakness.
To musi być najbardziej interesujący facet na ziemi lub najbardziej tolerancyjny.
This guy must be the most interesting guy in the world, or the most tolerant.
Mamo, zawsze wydawał mi się taki tolerancyjny i taki wrażliwy.
Mom, he always seemed so tolerant and so compassionate.
A jako że jestem szefem, muszę być miły, usłużny i tolerancyjny. nie można sobie pozwolić na samolubstwo...
And as the boss, I must be kind, caring and tolerant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 82. Pasujących: 82. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo