Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tor wyścigowy" na angielski

Wyszukaj tor wyścigowy w: Definicja Synonimy
racetrack
race track
racecourse
the track
raceway
Mój kochany tor wyścigowy... zmieciony niczym ślad na piasku.
My beloved racetrack, all washed away like footprints in sand.
W drodze powrotnej wpadnijmy na tor wyścigowy.
Let's hit the Meadowlands racetrack on the way home.
To samo dotyczyło ofert obejmujących tor wyścigowy, które razem z pojedynczymi ofertami na pozostałe aktywa nie osiągnęły w sumie 25 % najlepszej oferty.
The same was valid for offers for the race track and the offers for other assets because they altogether did not reach 25 % of the best offer.
9 ofert obejmowało wszystkie jednostki, 3 oferty obejmowały tor wyścigowy i 11 ofert obejmowało inne jednostki lub pojedyncze aktywa.
Nine offers related to all asset clusters, three concerned the race track and 11 offers related to other asset clusters or individual assets.
Żeby kupić cały ten tor wyścigowy!
to own the entire racecourse!
Brooklands, pierwszy celowo zrobiony tor wyścigowy.
LAUGHTER Now, Brooklands, world's first purpose-built racetrack,
To nie jest pana prywatny tor wyścigowy.
Mr. Connor, this isn't your private racetrack.
Ten tor wyścigowy jest nieczynny od miesięcy.
This racetrack's been shut down for months.
Aby uzyskać trochę spokoju i ciszy, kazano nam zgłosić się na jedyny tor wyścigowy w kraju... na którym ogłoszono nam ostatnie wyzwanie.
So, to get a bit of peace and quiet, we were told to report to the country's only racetrack... for what, chillingly, was called the final challenge.
Spa - najdłuższy, najbardziej dziki tor wyścigowy w kalendarzu F1
Spa - the longest, wildest racetrack on the F1 calendar.
Klub jeździecki, Tor wyścigowy Kensington Jak się miewasz?
HOW Y'ALL DOING? (Turf club, kensington racetrack)
To prawdziwy tor wyścigowy?
It's a proper racetrack.
To ostatni na świecie tor wyścigowy.
What this is is the world's last surviving racetrack.
Jego ojciec zbudował mu własny tor wyścigowy.
His father build him his own track in Sinaloa.
Ojciec zabierał mnie na tor wyścigowy.
Used to go to the speedway with my father.
Opowiadałem ci, jak pewnego razu wszedł na tor wyścigowy... i nawrzeszczał na dżokeja.
I told you he went to the track that one time... and he was yelling at this jockey.
Bierzesz $1000, Idziesz an tor wyścigowy...
You take $1000, you go to the horse racetrack...
Ma tor wyścigowy, klub strzelecki, przedsiębiorstwa wiertnicze i rafinerię.
He's got a racetrack, shooting club, drilling rig companies, an oil company.
To tor wyścigowy, a nie Serengetti.
This is a racetrack, dear, not the Serengeti.
Zarezerwowałem dla nas tor wyścigowy w Lime Rock.
I booked us some track time up at lime rock.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 79. Pasujących: 79. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo