Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trafiło" na angielski

hit
found its way
went
Nie wiedzieli, co ich trafiło.
They didn't know what hit them.
Mała Lindsey Wallace nawet się nie zorientuje co ją trafiło.
Little Lindsey Wallace won't know what hit her.
W końcu to trafiło do domu samo.
After all, it found its way home by itself.
Zanim nawet wiedział, co go trafiło.
Before he even knew what hit him.
Wiemy, co trafiło Sky Hook.
We know what hit Sky Hook.
O mało co mnie nie trafiło.
Okay, those nearly hit me.
Nie zorientował się nawet co go trafiło.
Guy literally never knew what hit him.
Jak szłam tym czerwonym dywanem, nagle to we mnie trafiło.
You know, when I was walking the red carpet, it suddenly hit me.
Chcę ich załatwić zanim zorientują się, co ich trafiło.
I want to blow these Cylons away before they ever knew what hit them.
Zwierzę nawet nie wiedziało, co je trafiło.
The animal never knew what hit it.
Biedny facet, nawet nie wiedział co go trafiło.
Poor guy didn't even know what hit him.
Nie wiedział, co go trafiło.
Beautiful. He doesn't know what hit him.
Nie wiedział, co go trafiło.
He doesn't know what hit him.
Jak wykonam swój plan, to nie będzie wiedział co go trafiło.
And when I've carried out my plan, he won't know what hit him.
Nawet się nie dowie co go trafiło.
He won't know what hit him.
Wszystko trafiło do córki naszego pierwszego inwestora.
It all went to the daughter of our first investor.
Nie sądzę żeby trafiło główną tętnicę.
I don't believe it hit a big artery.
To wydanie gazety trafiło do archiwum.
That edition of the newspaper is going in the archives.
Ciało trafiło do koronera kilka godzin temu.
Body went to the lab a couple hours ago.
Że też akurat trafiło na ciebie.
Figures you'd be the one to get a call like this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 590. Pasujących: 590. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo