Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trampolina" na angielski

Wyszukaj trampolina w: Definicja Synonimy
trampoline
stepping-stone
springboard
diving board
Ale jest tylko trampolina dla tego goscia.
But he's only the trampoline to this guy.
Co ta wielka, droga trampolina robi w naszym ogródku?
Why is there a giant, expensive trampoline in our backyard?
To może być dla mnie prawdziwa trampolina.
This could be a real stepping-stone for me.
To będzie trampolina dla naszej globalnej kampanii.
It's going to be a springboard for our global campaigning.
Niezła trampolina na awans, jeśli wiesz o czym mówię.
Good springboard for promotion, if you get my meaning.
Gdy kiedykolwiek dwa kryształy połączą się, ich funkcje się rozłożą niczym trampolina Raymonda Burra, jeszcze raz zmieniając całą ciemną materię w bezwładną i nie nadającą się na paliwo kupę.
If ever the two crystals should meet, their wave functions would collapse like Raymond Burr's trampoline, once again rendering all dark matter inert and useless as fuel.
Zjazd po linie, trampolina, a z niej na deskorolkę.
I had the thing where you go on the zip line to the trampoline to the skateboard.
Chmury w Niebie są jak... trampolina.
The clouds in heaven - they're like trampolines.
A trampolina... okazała się być niebezpieczna.
And a trampoline... turned out to be too dangerous.
Kto wie, to może być trampolina do kariery.
Who knows... it might help your career.
Prawdopodobnie ściemniałeś, że trampolina jest już w drodze.
Probably blowing' smoke About the trampoline being on its way too.
Powiedz, że przyszła już trampolina.
Please tell me that the trampoline has arrived.
Papi, to może być trampolina do wszystkiego o czym marzę.
Papi, this could be the fast track to everything I ever wanted.
Miałem koc z gumek, do położenia na skrzynię, żeby powstała trampolina.
I had a blanket of rubber bands to put on that chest to make a trampoline.
Jeśli w tym samym czasie usuniemy balast słona woda wyrzuci nas w górę jak trampolina.
And if we empty the ballast at the same time... the saltwater will give us a bounce like a trampoline.
Albo być może on skakał dalej trampolina, albo kij pogo.
Or maybe he was jumping on a trampoline, or a pogo stick.
Jeremy, słuchaj-- odczep się, trampolina!
Jeremy, listen - get away from me, trampolina!
A... basen to trzecia klasa... a trampolina to mój ojciec.
And... and the pool is third grade, and the high dive is my father.
I basen, którego podłożem jest trampolina.
A swimming pool with a bottom that's a trampoline!
Lód był jak trampolina.
The ice is like a trampoline.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo