Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trochę ciepłej wody" na angielski

Wyszukaj trochę ciepłej wody w: Definicja Synonimy
hot water
warm water
any hot water
Przepraszam, czy możemy dostać trochę ciepłej wody?
Excuse me, can I have warm water?
Panowie, czy jest szansa, że zostało dla mnie trochę ciepłej wody?
Gentlemens, have you perchance saved me any hot water?
Czy zostało trochę ciepłej wody? - Ciepłej wody?
ls there any hot water left?
Wolę trochę ciepłej wody, aby umyć nogi.
I'll settle for some hot water to wash my feet in.
Mam nadzieję, że zostawiłaś trochę ciepłej wody.
I hope you saved me some hot water.
Nie sądzę, żeby zostało choć trochę ciepłej wody w całym stanie.
I don't think there's any hot water left in the whole state.
Ale jeśli kiedyś zmienisz zdanie, potrzeba nam tylko trochę ciepłej wody, mydła i pary gąbek.
But if you ever change your mind, all it would take is some warm, soapy water and a couple of sponges.
Mógłbym prosić o trochę ciepłej wody, dziewuszko?
Could I ask you for a little hot water, my girl?
I przygotujcie trochę ciepłej wody, żeby zacząć odmrażać mu ręce.
Get warm circulating water to start thawing his hands.
Polej trochę ciepłej wody na moje rękawice, dobrze?
Pour some warm water over my gloves, will you?
Może jeszcze trochę ciepłej wody na śniadanie?
More hot water for breakfast, anyone?
Zostaw mi trochę ciepłej wody, ok?
TROCHĘ CIEPŁEJ WODY POWINNO ZAŁATWIĆ SPRAWĘ.
SOME WARM WATER SHOULD DO THE TRICK.
Zostawię ci trochę ciepłej wody.
I'll try to leave some hot water for you.
Przyniosę panu trochę ciepłej wody.
I'll get you a glass of water.
Może chociaż trochę ciepłej wody?
Well, maybe some hot water. I...
Zostawcie mi trochę ciepłej wody.
Save some hot water for me, you guys.
Przyniosłam ci trochę ciepłej wody.
I brought you some hot water.
Przyniosę panu trochę ciepłej wody.
Aren't you cold?
Mam tu trochę ciepłej wody.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo