Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trudny do zrozumienia" na angielski

Wyszukaj trudny do zrozumienia w: Definicja Synonimy
hard to understand
difficult to understand
kind of hard to read
Jej akcent jest bardzo trudny do zrozumienia.
Her accent is really hard to understand.
Ale ten film wygląda na naprawdę trudny do zrozumienia.
But this movie looks really hard to understand.
Moi studenci, by w tym ugrzęzli... bo paradoks jest zbyt trudny do zrozumienia.
My students would flounder in it... because paradox is too difficult to understand.
język sprawozdań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był trudny do zrozumienia dla nie specjalistów, jakimi są zewnętrzne zainteresowane strony (członkowie Komisji Kontroli Budżetowej, media i podatnicy europejscy), ale również dla specjalistów z branży kontrolerów, ponieważ nie był wystarczająco jasny i przejrzysty;
The language of the ECA-reports was difficult to understand for non-specialist external stakeholders (Members of COCOBU, the media and the European taxpayers), but also for specialists in the auditing profession because it was just not clear and transparent enough;
Jest trudny do zrozumienia.
Chodzi mi o to, że jest trudny do zrozumienia przez zwykłego obywatela.
What I mean by this is that it is hard to understand for the ordinary citizen.
Nie obchodzi mnie, czy jesteś studentem, czy nie, sądzę jednak, że wykład może być trudny do zrozumienia bez podręcznika.
I don't care if you are a student or not, but the lecture can be hard to understand without a textbook.
"Sposób w jaki wyglądam i się zachowuję nie jest trudny do zrozumienia."
¢Ü The way that I look and the way that I act It's not hard to understand
Albo pingwin Linux, nieubłaganie wydajny, ale trudny do zrozumienia.
And she has friends like Linux the penguin who's really ruthlessly efficient, but somewhat hard to understand.
Największy problem dotyczy jednak tego, że wniosek jest trudny do zrozumienia.
The biggest problem, however, is that it is actually hard to understand.
Mamy nowy świat, bardzo trudny do zrozumienia.
It's a new world that's very, very difficult to make sense of.
"Sposób w jaki wyglądam i się zachowuję nie jest trudny do zrozumienia."
Just say, "Let's get on with it."
Ale ten film wygląda na naprawdę trudny do zrozumienia.
Still looks difficult, though.
To staroangielski; Jest trudny do zrozumienia.
It's in old English; It's kind of hard to read.
Brak zapewnienia lepszej i bardziej przystępnej cenowo ochrony wynalazków czy dzieł, zwłaszcza w sektorze przemysłowym, jest trudny do zrozumienia i stanowi moim zdaniem przejaw niemożliwej do zaakceptowania słabości konkurencyjnej naszego kontynentu, który musi się zmierzyć z bardzo twardą konkurencją międzynarodową.
The inability to provide better and more affordable protection for inventions and creations, particularly in the industrial sector, is an incredible and, I believe, unacceptable weakness in terms of the competitiveness of our continent, which is up against extremely tough international competition.
w stosownych przypadkach ostrzeżenie przed błędnym zrozumieniem o następującej treści: "Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.";
where applicable, a comprehension alert which shall read: 'You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.';
I niezbyt trudny do zrozumienia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo