Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trudny okres" na angielski

difficult time
rough time
tough time
difficult period
hard times
confusing time
rough period
bad patch
a hard time
a rough patch
tough times
rough times
To bardzo trudny okres dla rodziny.
It's a very difficult time for the family.
Kailash rzeczywiście przeszedł bardzo trudny okres.
KaiIash has indeed gone through a very difficult time.
Kochanie, twoja matka przechodzi bardzo trudny okres.
Sweetheart, your mother's going through a very tough time.
Przechodzi teraz przez bardzo trudny okres.
He's going through an extremely difficult time right now.
Prowadzi się więc jeszcze bardzo wiele działań, ale w żadnym razie nie chcę sugerować, że to nie był trudny okres.
So there is still a huge amount of work going on, but I do not want in any way to suggest that it was not a difficult time.
Świat przechodzi obecnie bardzo trudny okres.
The world is experiencing some very difficult times.
Przypada na trudny okres, ale oczywiście życzę sukcesu.
It coincides with a difficult period, but of course I wish you success.
Przechodzę teraz przez trudny okres w życiu.
I'm sort of going through A difficult transition in my life right now.
Moja narzeczona przechodzi trudny okres i...
My fiancée is going through some stuff, and...
Przechodzisz przez trudny okres, Ronnie.
You're going through a rough time, Ronnie.
Ale przechodzę chyba trudny okres i nie powinniśmy się spieszyć.
But, I guess I'm going through a lot right now, and we should just probably take it slow.
To był dla niego trudny okres.
It's been a difficult time for him.
I mamy trudny okres z dziewczyną.
And I have rough patches with my girlfriend.
To bardzo trudny okres dla każdej młodej damy.
That's a very confusing time for any young lady.
Przechodziła z tego powodu trudny okres.
She was... going through some difficult times because of it.
To trudny okres dla nas wszystkich.
It's a fraught time for everyone at the moment.
To trudny okres dla nowego kraju.
It is hard to create a new country.
Słuchaj, nawet Pamela przechodzi trudny okres.
Look, even Pamela's going through a hard time.
ROK 2030 Barney przeżywał trudny okres.
Now, kids, it had been a rough couple weeks for Barney.
Miałem trudny okres i... przeszedłem wiele.
I was in my mid-20s and I was going through a lot of stuff.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 643. Pasujących: 643. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo