Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trynidad i tobago" na angielski

Wyszukaj trynidad i tobago w: Definicja Synonimy
Trinidad and Tobago
To nie jest tak samo jak Wall Street. Trynidad i Tobago to chyba miejsce z innymi prawami fizyki, biologii czy czegoś innego.
It's not just like Wall Street. Trinidad and Tobago is like a place with different laws of physics or biology or something.
Antigua i Barbuda, Barbados, Dominika, Haiti, Trynidad i Tobago
Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad and Tobago
Kolumbia, Ekwador, Gujana, Peru, Trynidad i Tobago, Wenezuela
Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad and Tobago, Venezuela
Małe Antyle: Wyspy Dziewicze, Saint Kitts i Nevis, Antigua i Barbuda, Dominika, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Barbados, Trynidad i Tobago, Saint-Martin, Anguilla.
Lesser Antilles: Virgin Islands, Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Barbados, Trinidad and Tobago, Sint Maarten, Anguilla.
Barbados, Gujana, Japonia, Korea Południowa, Surinam, Trynidad i Tobago oraz Wenezuela ograniczone są do tych części strefy 200 mil morskich leżącej w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej francuskiego departamentu Gujany.
Barbados, Guyana, Japan, South Korea, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela shall be limited to those parts of the 200-nautical-mile zone lying seawards of 12 nautical miles from the baselines of the French Department of Guyana.
Sri Lanka, Święta Helena, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent, Surinam, Suazi, Tajwan, Tajlandia, Togo, Trynidad i Tobago,
Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts and Nevis, St. Vincent, Surinam, Swaziland, Taiwan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago,
Komisja nie widzi powodów uzasadniających przesunięcie do wykazu pozytywnego państw takich jak Trynidad i Tobago, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyna, Belize, Dominika, Grenada, Wyspy Marshalla, Mikronezja i Palau).
The Commission finds no justification for Trinidad and Tobago, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Belize, Dominica, Grenada, the Marshall Islands, Micronesia and Palau to be transferred to the positive list.
"Trynidad i Tobago ( )",
Barbados oraz Trynidad i Tobago przekroczyły próg wysokiego dochodu w 2006 i 2007 r. Zgodnie z zasadami przeprowadzanego przez OECD/DAC przeglądu wykazu, jeżeli do 2010 r. pozostaną krajami o wysokich dochodach, to w 2011 r. nastąpi ich awans w ramach wykazu.
Barbados and Trinidad & Tobago exceeded the high income country threshold in 2006 and 2007. In accordance with the DAC rules for revision of this list, both will graduate from the list in 2011 if they remain high income countries until 2010.
Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Republika Dominikany, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenady, Surinam, Trynidad i Tobago
Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent & the Grenadines, Surinam, Trinidad &Tobago

Pozostałe wyniki

Zaproszeni zostaną między innymi przedstawiciele z Haiti, Gujany oraz Trinidadu i Tobago.
Representatives, including from Haiti, Guyana and Trinidad and Tobago, will be invited.
Ale chciałbym zejść z kontekstu Trynidadu i Tobago, wprowadzić coś zupełnie nowego przykład międzynarodowy.
But I want to step back from the Trinidad and Tobago context and bring something new to the table in terms of an international example.
Żeby nie przyszło ci do głowy wskakiwanie do samolotu do Trinidadu i Tobago.
Don't go getting any ideas about hopping a plane to trinidad and tobago.
A przed chwilą pokonała mnie moja nocna niańka z Trynidadu i Tobago.
Meanwhile, I just got worked over by my Trinidadian night nurse.
Alouatta macconnelli z Trynidadu i Tobago;
Alouatta macconnelli from Trinidad and Tobago;
Więc drużyna Mumbai Indians sprowadziła Dwayne Bravo z Trynidadu i Tobago w ciągu jednej nocy.
So, the Mumbai Indians flew in Dwayne Bravo from Trinidad and Tobago, overnight.
Właściwe organy Kongo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kenii, Madagaskaru oraz Trinidadu i Tobago poinformowały Komisję, że nie będą one w stanie dostarczyć całej uzgodnionej ilości i nie chcą skorzystać z dodatkowego okresu dostawy.
The competent authorities of Congo, Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar, and Trinidad and Tobago informed the Commission that they will be unable to deliver their agreed quantities in full and that they do not wish to have an additional period for delivery.
REPUBLIKA TRYNIDADU I TOBAGO, zwana dalej "Trynidadem i Tobago",
THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO, hereinafter referred to as 'Trinidad and Tobago',
W odniesieniu do niedoborów przemysł unijny argumentował, że przemysł ten ma cykliczny charakter i że istnieją inne źródła zaopatrzenia, takie jak Trynidad i Katar.
With regard to the shortage, the Union industry argued that their industry was cyclical and that there were other sources of supply such as Trinidad and Qatar.
produkcja rafinerii karaibskich w tabeli III C zawiera przywóz z Antyli Niderlandzkich, Wysp Bahama, Trynidadu i Tobago.
the production of the Caribbean refineries in Table III C includes imports from the Dutch Antilles, the Bahamas, Trinidad and Tobago.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo