Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzymać" na angielski

Zobacz także: trzymać się
Wyszukaj trzymać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musimy trzymać dystans bardziej niż kiedykolwiek.
Now more than ever, we need to keep our distance.
Prosimy trzymać łapy/w środku pojazdu przez cały czas.
And please keep your paws inside the vehicle at all times.
Musisz trzymać kubek który określa twoją tożsamość.
You must hold a bowl that suits your identity.
Nie możesz trzymać telefonu kiedy ci obcinam włosy.
You can't hold the phone when I'm cutting your hair.
Przez przyspieszenie, musi trzymać jeden poziom i dostarczać...
During acceleration, it needs to stay perfectly level and provide...
Starszyzna próbowała trzymać magię z dala od naszych rodziców.
The elders were trying to keep magic away from our parents.
Próbujcie trzymać to pod kontrolą i przygotujcie helikoptery.
Try to keep it contained and get the helicopters ready.
Proszę trzymać ręce i stopy przy sobie.
Please keep hands and feet inside the car at all times.
Nie powinniśmy trzymać tego tak blisko kosza na śmieci.
I see. I guess we shouldn't keep the hamper so close to the trash can.
Evelyn powinna trzymać to dziecko pod kluczem.
Evelyn should keep that child locked up at home.
Nie możesz trzymać sekretów w tym domu.
You can't keep those kinds of secrets in this house.
Można też trzymać w ustach łyżeczkę cukru.
Or you can hold a spoonful of sugar in your mouth.
Powinniśmy trzymać ją i Wilfreda oddzielnie.
So we should keep her and Wilfred apart.
Będziesz trzymać, jak dołożysz jeszcze kilka.
It should hold once you get a few more in there.
Musimy się trzymać razem do następnego rozbłysku.
We just need to keep it together until there's another flash.
Dlatego postanowiliśmy trzymać go pod... Lekarz wszystko ci wyjaśnił.
That's why we've decided to keep him under until... < The doctor explained all this to you.
Bo... nie możemy cię trzymać.
Dyson: Bo... we can't hold you.
Osobiście... zawsze próbowałem je trzymać na dystans.
I've... always tried to keep them at arm's length myself.
Lepiej trzymać go na krótkiej smyczy.
You best keep a short rope on him.
Nie mozna trzymać piłek na końcu gry.
It's so you can't keep your ball at the end of the game.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8887. Pasujących: 8887. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo