Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzymać się" na angielski

Wyszukaj trzymać się w: Definicja Synonimy
stick to
hold on
hold onto
follow stay keep
hold
hang on to
hang out
stuck with

Sugestie

582
401
246
71
68
49
Dlaczego nie trzymać się piśmie bilety parkingowe.
Why don't you stick to writing parking tickets.
'Ponieważ musieliśmy tylko trzymać się autostrady.
'because all we had to do was stick to a motorway.
Chciałbym trzymać się głosząc gdybym ciebie.
I'd stick to preaching if I were you.
Myślę lepiej będę trzymać się książek.
I think you'd better stick to books.
Chciałbym wam przypomnieć by trzymać się tekstu.
I just want to remind you to stick to the script.
Może ludzie naprawdę powinni trzymać się swoich.
Maybe people really should stick to their own kind.
Powinieneś trzymać się chirurgii, tato.
You ought to stick to surgery, dad.
Proszę tylko trzymać się głównego szlaku.
Do me a favor - stick to the main trail.
Jeżeli nie lubisz eksperymentów, możemy tylko trzymać się teorii.
If you don't like experiments, we can stick to theory.
Właście dlatego, musimy unikać książek i trzymać się telewizji.
That's why we all need to avoid books and stick to television.
Po prostu od teraz będę trzymać się białek i lodu. cukiereczku, rozumiem presję.
I'll just stick to egg whites and ice from now on. Sweetie, I understand pressure.
Nie, jeśli będziemy trzymać się naszej wersji.
Not if we stick to our story.
Mówiłeś, że powinniśmy trzymać się naszych kłamstw.
You said we should stick to our lies.
A ty jesteś tylko dziewczyną... należy trzymać się gotowania.
And you're just a girl... you should stick to cooking.
Kiedy pójdziemy, będziemy trzymać się tego rozkazu.
When we go, we will stick to this order.
Dla twojego dobra powinieneś trzymać się jak najdalej ode mnie.
I think it would probably be in your best interest to... stay as far away from me as possible.
Dzisiaj doradzam nie trzymać się jej.
And today I instruct you not to keep it.
Chciałeś wrócić, trzymać się z Raymondem.
You wanted to come back to L.A, hang with Raymond, make money.
Rozumiem. Najważniejsze to trzymać się.
I wouldn't believe everything that recruiter says.
Trzeba trzymać się jednego i czekać.
You have to stay on one window and wait.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1328. Pasujących: 1328. Czas odpowiedzi: 226 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo