Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzymać się z dala" na angielski

Wyszukaj trzymać się z dala w: Definicja Synonimy
stay out
to stay away
stay clear
keep out
to stay off
to steer clear of
to keep away
stayed away
to keep your distance
to stay the hell away
keep their distance
to get away
stays out
Keep You Out

Sugestie

Próbowałem trzymać się z dala od spraw Geroge'a i Lemon.
LAVON: I tried to stay out of things with George and Lemon.
Zrobi wszystko, żeby trzymać się z dala od mroku.
And it'll do anything it can to stay out of the darkness.
Powinnaś trzymać się z dala od baru motocyklistów.
So I need you to stay away from the gang's bar from now on.
Nie chcę trzymać się z dala od ciebie.
I don't want to stay away from you.
Proszę tylko trzymać się z dala od okien, sir.
Just stay clear of those windows, sir.
Będę trzymać się z dala od burzy.
Look, obviously I'll stay clear of the storm.
Miałeś trzymać się z dala od Arlova.
You had express orders to stay away from arlov.
Radzimy trzymać się z dala od dużych miast.
Our best recommendation is to stay away from densely populated areas.
Wiem jedynie, że musisz trzymać się z dala od Lincolna.
Sofia, all I know is that you've got to stay away from Lincoln.
Może powinnaś trzymać się z dala od problemów innych ludzi.
Maybe you should stay out of other people's affairs.
Wendy może trzymać się z dala od naszej rodziny.
Wendy can stay clear of our family.
Proszę trzymać się z dala od mojego śledztwa.
Now please, stay out of my investigation.
Starałem trzymać się z dala od problemów.
Trying to stay out of trouble.
Lekarze powinni trzymać się z dala od ringu.
They should stay out of the ring forever.
Lekarze powinni trzymać się z dala od ringu.
Doctors should stay out of the ring.
Bardzo bym chciał, Adora, ale musisz trzymać się z dala ode mnie.
I'd love to, Adora. But you really have to stay away from me.
Wynocha i trzymać się z dala, huligani.
Get out and stay out, you trespassing hooligans.
Kazałem Mattowi trzymać się z dala od niego.
I told Matt to stay away from him.
Lepiej trzymać się z dala od niego.
We'd better stay out of it.
Jeżeli obiecasz trzymać się z dala od niebezpieczeństw, spęłnię twe życzenie.
If you promise to stay out of harm's way, I will grant your wish.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 357. Pasujących: 357. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo