Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzymaj się z daleka" na angielski

Wyszukaj trzymaj się z daleka w: Definicja Synonimy
stay away
stay out
keep away
keep out
stay clear
keep your distance
Steer clear
Stay the hell out

Sugestie

I trzymaj się z daleka od Erin.
And stay away from Erin too.
Tylko trzymaj się z daleka od klientek.
Stay away from the customers, MacSam.
Kevin, trzymaj się z daleka od moich spraw. Przestań...
Kevin, stay out of my business.
I trzymaj się z daleka od mojej szkatułki na biżuterię.
And stay out of my jewelry box.
By żyć w pokoju, trzymaj się z daleka od 3 rzeczy... hazardu, pieniędzy i kobiet.
To live in peace, keep away from 3 things... gambling, money and women.
Mona, trzymaj się z daleka od Maxa Payne'a.
Mona... Stay away from Max Payne.
A ty trzymaj się z daleka od księdza.
And you stay away from the priest.
I trzymaj się z daleka od medycznych baz danych.
Now, stay away from the medical database.
Demoklesie, trzymaj się z daleka od obcych.
Democles, stay away from the outsiders.
John, trzymaj się z daleka od Mii.
John, stay away from Mia.
Zostaw mnie w spokoju, trzymaj się z daleka.
Leave me alone, stay away.
Po prostu trzymaj się z daleka od zgrupowań.
Just stay away from the support group, please.
I trzymaj się z daleka od jego córek.
And stay away from his daughters.
Tylko trzymaj się z daleka od czegokolwiek niebezpiecznego.
Just stay away from anything dangerous.
W porządku, ale trzymaj się z daleka od pola.
Fine, but stay out of the field.
Więc bardzo cię proszę, trzymaj się z daleka.
So I would like you please, to stay away.
A jeśli tak, trzymaj się z daleka od mojego na Ocean and Wilshire.
Or if you do, stay away from the one at Ocean and Wilshire.
Mówię tylko, rób swoje i trzymaj się z daleka od spraw, które ciebie nie dotyczą.
I'm saying do your job and stay out of what doesn't concern you.
I trzymaj się z daleka od innych ludzi, rozumiesz?
Stay away from other people, understand?
Tim, trzymaj się z daleka od mojego zespołu, musimy być jutro rześkie.
Tim, stay away from my squad we need to be fresh for tomorrow.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 450. Pasujących: 450. Czas odpowiedzi: 140 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo